Sony Xperia E - Nggunakake Musikku kanggo ngatur trek

background image

Nggunakake Musikku kanggo ngatur trek

Tutul tab Musikku ing pamuter Walkman™ kanggo ndeleng ringkesan kabeh trek sing

wis disimpen ing kertu memori telpon. Ing Musikku sampeyan bisa ngatur album lan

dhaptar lagu, gawe trabasan, lan ngatur musik miturut swasana ati lan tempo.

Ringkesan Musikku

58

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

1

Bali maneh menyang trek sing saiki ing trek musik

2

Gambar artis sing lagi diputer (yen kasedhiya)

3

Telusur musik miturut artis

4

Gawe kategori musik nggunakake saluran SensMe™

5

Ngatur lan ngowahi musik kanthi nggunakake Music Unlimited™

6

Telusur dhaptar lagu sing paling disenengi

7

Nglumpukake sambungan karo musik lan isi sing gegandhengan karo musik sing sampeyan lan

kanca-kanca enggo bareng kanthi nggunakake layanan online.

8

Telusur kabeh dhaptar lagu

9

Telusur audio miturut trek

10 Telusur miturut album

Nambah trek musik minangka trabasan

1

Ing pamuter WALKMAN, tutul MUSIKKU.

2

Tutul , , utawa , banjur telusur trek sing pengin disimpen minangka

trabasan.

3

Demek terus judhul trek.

4

Tunyuk Tambah minangka trabasan. Trabasan saiki katon ing tampilan utama

Musikku.

Ngatur maneh trabasan

1

Ing pamuter Walkman™, tutul MUSIKKU.

2

Demek terus sawijine trabasan nganti dadi gedhe lan telpon geter, banjur seret

item menyang lokasi anyar.

Busak trabasan

1

Ing pamuter Walkman™, tutul MUSIKKU.

2

Demek terus sawijine trabasan nganti dadi gedhe lan telpon geter, banjur seret

item menyang .

Sampeyan ora bisa mbusak tab ing ngisor iki: Trek, Album lagu, Artis, Dhaptar lagu, Music

Unlimited, Musike kanca lan SensMe™ channels.

Nganyarake musik nganggo informasi paling pungkasan

1

Ing pamuter Walkman™, tutul MUSIKKU, banjur penet .

2

Tutul Undhuh info musik > Wiwiti. Telpon nelusur online lan ngundhuh gambar

album paling anyar sing kasadhiya lan nglacak katrangan bab musik.

Aplikasi saluran SensMe™ diuripake yen sampeyan ngundhuh katrangan bab musik.

Temtokake kategori musik nggunakake SensMe™ channels

Aplikasi saluran SensMe™ nulung ngatur musik miturut swasana ati lan tempo.

SensMe™ milah kabeh trek dadi rolas kategori, utawa saluran, supaya sampeyan

bisa milih musik sing cocog karo swasana ati utawa cocog karo wektu.

Mbisakake aplikasi SensMe™ channels

1

Ing pamuter Walkman™, tutul MUSIKKU.

2

Pencet , banjur tunyuk Undhuh info musik.

Aplikasi iki mbutuhake sambung jaringan mobile utawa Wi-Fi®.

Muter musik kanthi acak

Sampeyan bisa muter track ing daftar lagu kanthi acak. Daftar lagu bisa uga, contone

daftar lagu sing digawe dhewe utawa saka album.

59

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Muter trek kanthi acak

1

Ing pamuter Walkman™, tutul MUSIKKU.

2

Tutul banjur navigasi menyang album, utawa tutul banjur navigasi menyang

dhaptar lagu.

3

Bukak album utawa dhaptar lagu kanthi nutul jenenge.

4

Tutul kanggo nguripake Mode acak.