Sony Xperia E - Widget pamuter WALKMAN

background image

Widget pamuter WALKMAN

Widget pamuter WALKMAN kuwi aplikasi miniatur sing menehi akses langsung

menyang pamuter WALKMAN saka Layar ngarep. Sampeyan kudu nambahake

widget iki menyang Layar ngarep supaya bisa digunakake.

Nambahake widget pamuter Walkman™ menyang layar Ngarep

1

Saka Layar ngarep, penet .

2

Tutul .

3

Temokake banjur tunyuk Walkman™ player.

60

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.