Sony Xperia E - Nganyari telpon

background image

Nganyari telpon

Anyari telpon nganggo versi piranti lunak paling anyar kanggo entuk kinerja optimal

lan pangapikan paling anyar.
Sampeyan bisa nggunakake aplikasi Pusat undhuhan ing telpon kanggo mbukak

nganyari nirkabel utawa nggunakake aplikasi PC Companion ing komputer kanggo

mbukak nganyari nganggo sambungan kabel USB. Yen nganyari kanthi nirkabel,
sampeyan bisa nggunakake jaringan seluler utawa sambungan jaringan Wi-Fi

®

.

Priksa manawa sampeyan wis nggawe serep lan nyimpen kabeh data sing disimpen

ing telpon sadurunge nganyari.

Yen mbukak nganyari nggunakake aplikasi Pusat undhuhan, bakal ana sambungan data lan

bisa uga dikenani biaya. Kajaba iku, kasedhiya nganyari liwat jaringan seluler gumantung saka

operator. Hubungi operator jaringan kanggo informasi luwih lengkap.

Nganyari telpon kanthi nirkabel

Gunakake aplikasi pusat Anyar kanggo nganyarake telpon kanthi nirkabel. Sampeyan

bisa ngundhuh piranti lunak nganyari kanthi manual, utawa bisa ngidini layanan Anyari

kanggo nganyari telpon kanthi otomatis saben undhuhan kasedhiya. Yen fitur

nganyari kanthi otomatis wis aktif, ana kabar katon ing garis status saben-saben ana

nganyari sing kasedhiya.

Ngundhuh nganyari piranti lunak kanthi manual saka pusat Nganyari

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul Pusat nganyari.

3

Pilih nganyari aplikasi utawa sistem sing dipengini banjur tutul Undhuh, utawa

tutul Anyar kbh kanggo ngundhuh kabeh nganyari aplikasi.

Nganyari aplikasi kanthi otomatis mbukak sawise diundhuh. Kanggo nganyari sistem, enteni

nganti telpon diwiwiti maneh, banjur instal nganyari kanthi manual. Kajaba iku, sampeyan bisa

uga dikenani biaya sambungan data yen ngundhuh nganyari saka 3G/jaringan seluler.

Ngaktifake nganyari piranti lunak otomatis saka pusat Nganyari

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul Pusat nganyari.

3

Penet , banjur tutul Setelan.

4

Tutul Idini ngundhuh otomatis banjur pilih arep ngundhuh nganyari liwat
jaringan 3G lan Wi-Fi

®

, utawa mung liwat jaringan Wi-Fi

®

. Nganyari diundhuh

kanthi otomatis sawise kasedhiya.

Sampeyan bisa uga dikenani biaya sambungan data yen ngundhuh nganyari saka 3G/jaringan

seluler.

Nginstal nganyari sistem

1

Saka layar Ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Pusat nganyari.

3

Pilih nganyari sistem sing arep diinstal, banjur tutul Instal.

Nganyarake telpon nggunakake sambungan kabel USB

Sawetara anyar ora kasedhiya kanggo diundhuh kanthi nirkabel. Kabar ditampilake

ing garis status kanggo ngandhani manawa ana nganyari. Kanggo ngundhuh lan

ngaktifake anyar, mbutuhake kabel USB lan komputer sing ngaktifake aplikasi PC

Companion. Sampeyan bisa instal PC Companion ing telpon kanthi nggunakake file

instalasi sing disimpen ing ponsel, utawa sampeyan bisa ngundhuh aplikasi langsung

saka

PC Companion.

104

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngundhuh aplikasi PC Companion saka ponsel

1

Sambungake ponsel menyang komputer nggunakake kabel USB.

2

Yen dijaluk, turuti prentah ing ponsel kanggo miwiti pamasangan PC

Companion ing komputer.

PC Companion uga bisa diundhuh saka

PC Companion

.

Kanggo ngundhuh nganyari piranti lunak kanthi nggunakake sambungan kabel

USB

1

Instal aplikasi PC Companion ing komputer sing dianggo, yen durung diinstal.

2

Sambungake telpon menyang komputer nggunakake kabel USB.

3

Komputer

: Bukak aplikasi PC Companion. Sawise sawetara wektu, PC

Companion ndeteksi telpon lan nelusur piranti lunak telpon anyar.

4

Telpon

: Nalika ditampilake kabar ing garis status, tututi pandhuan ing layar

kanggo nindakake nganyari piranti lunak.

Nganyarake ponsel nganggo komputer Apple® Mac®

1

Instal aplikasi Bridge for Mac ing komputer Apple

®

Mac

®

sing digunakake, yen

durung diinstal.

2

Kanthi nggunakake kabel USB, sambungake ponsel menyang komputer Apple

®

Mac

®

.

3

Komputer

: Bukak aplikasi Bridge for Mac. Sawise sawetara menit, Bridge for

Mac ndeteksi ponsel sampeyan lan nlusur piranti lunak anyar kanggo ponsel.

4

Komputer

: Yen kadeteksi ana sing anyar ing piranti lunak anyar, bakal katon

jendhela sembul. Tindakake instruksi ing layar kanggo nganyari piranti lunak

sing cocog.

Aplikasi Bridge for Mac bisa diundhuh saka

Bridge for mac

.