Sony Xperia E - Ngundhuh saka Google Play™‎

background image

Ngundhuh saka Google Play™

Sampeyan bisa ngundhuh kabeh jinis aplikasi saka Google Play™, kalebu aplikasi

gratis.

Sadurunge ndownload aplikasi

Sadurunge miwiti ndownload saka Google Play™, priksa manawa ana sambungan

internet sing bisa digunakake.
Kajaba kuwi, elinga yen sampeyan bisa uga dikenani biaya lalu lintas data nalika

ndownload konten menyang telpon. Hubungi operator kanggo informasi luwih

lengkap.

Ngundhuh aplikasi sing gratis

1

Ing Google Play™, temokake item sing pengin diundhuh kanthi nelusuri

kategori, utawa kanthi nggunakake fungsi telusuran.

2

Tunyuk item kanggo ndeleng rincian, banjur tututi pandhuan kanggo

ngrampungake panginstalan.

3

Yen aplikasi sing pengin diundhuh mbutuhake akses menyang data utawa

kontrol fungsi ing telpon, bakal ditampilake layar tambahan karo rinciane. Waca

layar kasebut kanthi teliti, amarga fungsi telpon bisa uga kena pengaruh akeh

yen sampeyan nerusake. Tunyuk OK yen sampeyan setuju, utawa Batal yen

pengin mbatalake ngundhuh.

Ngundhuh aplikasi sing mbayar

1

Ing Google Play™, temokake item sing pengin diundhuh kanthi nelusuri

kategori, utawa kanthi nggunakake fungsi telusuran.

2

Tunyuk item kanggo ndeleng rincian, banjur tututi pandhuan ing telpon kanggo

ngrampungake tuku.

3

Yen aplikasi sing pengin diundhuh mbutuhake akses menyang data utawa

kontrol fungsi ing telpon, bakal ditampilake layar tambahan karo rinciane. Waca

layar kasebut kanthi teliti, amarga fungsi telpon bisa uga kena pengaruh akeh

yen sampeyan nerusake. Tunyuk OK yen sampeyan setuju, utawa Batal yen

pengin mbatalake ngundhuh.

Mbukak aplikasi sing diundhuh

1

Ing Google Play™, penet , banjur tutul My Apps.

2

Tunyuk aplikasi sing diundhuh.

Sampeyan uga bisa ngakses aplikasi sing diundhuh saka layar Aplikasi.

35

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.