Sony Xperia E - Njelajah web

background image

Njelajah web

Telusuran lan baris alamat

Gunakake telusuran lan baris alamat kanggo nelusuri web.

1 Ndeleng proses ngundhuh kaca web saiki

2 Ngetik tembung telusuran kanggo kaca web, utawa ngetik alamat kaca web kanggo muat kaca web

3 Mbatalake proses ngundhuh kaca web saiki

Kadhangkala, telusuran lan baris alamat ora ditampilake sawise kaca rampung diundhuh.

Nanging bakal ditampilake maneh yen sampeyan nggulung cepet mudhun ing layar.

Mbukak kaca web

1

Tunyuk kolom teks telusur lan alamat kanggo ngaktifake keypad.

2

Ketik alamat web.

3

Tunyuk Bukak.

Nelusuri kaca web

1

Tunyuk kolom teks telusur lan alamat kanggo ngaktifake keypad.

2

Ketik tembung telusuran.

3

Tunyuk Bukak.

Metu saka browser web

Nalika njelajah, penet .

Nalika mbukak maneh browser, sanajan sawise miwiti maneh telpon, browser ditampilake

persis kaya sadurunge sampeyan metu. Contone, bakal dibukak jendhela kanthi jumlah sing

padha.

81

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.