Sony Xperia E - Nuduhake kontak

background image

Nuduhake kontak

Ngirim kertu nama

1

Saka Layar ngarep, tunyuk , banjur tunyuk .

2

Tutul Aku.

3

Penet , banjur tunyuk Kirim kontak > OK.

4

Pilih cara transfer sing kasedhiya banjur tindakake pandhuan ing layar.

46

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngirim kontak

1

Saka Layar ngarep, tunyuk , banjur tunyuk .

2

Tutul kontak sing rinciane arep dikirim.

3

Penet , banjur tunyuk Kirim kontak > OK.

4

Pilih cara transfer sing kasedhiya banjur tindakake pandhuan ing layar.

Ngirim sawetara kontak sanalika

1

Saka Layar ngarep, tunyuk , banjur tunyuk .

2

Penet , banjur tunyuk Kirim kontak.

3

Tandhani kontak sing arep dikirimi, utawa pilih kabeh yen sampeyan pengin

ngirim menyang kabeh kontak.

4

Tutul Kirim banjur tutul OK kanggo netepake.

5

Pilih cara transfer sing kasedhiya banjur tindakake pandhuan ing layar.