Sony Xperia E - Setelan telpon

background image

Setelan telpon

Ngalangi telpon

Sampeyan bisa ngalangi kabeh utawa kategori telpon mlebu lan telpon metu tartamtu.

Nalika sapisanan nggunakake ngalangi telpon, sampeyan kudu ngetik PUK (Personal

Unblocking Key) banjur ngetik sandhi anyar kanggo nguripake fungsi ngalangi telpon.

Ngalangi telpon mlebu utawa metu

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Setelan telpon > Blok telpon.

3

Pilih salah siji.

4

Ketik sandhi banjur tutul Aktifake.

Nolak telpon kanthi pesen

Sampeyan bisa nolak telpon kanthi pesen sing-wis disetel. Nalika sampeyan nolak

telpon kanthi pesen kaya mengkono, pesen dikirim kanthi otomatis menyang panelpon

lan disimpen ing telpon sampeyan.
Enem-pesen wis disetel ing telpon. Sampeyan bisa-milih saka pesen-pesen sing wis

disetel iki, sing uga bisa diowahi yen perlu.

Yen arep nolak telpon kanthi pesen sing-wis disetel.

Seret Tolak karo pesen munggah, banjur-pilih pesen.

Nolak telpon kapindho kanthi pesen sing wis disetel

Nalika sampeyan krungu swara bip bola-bali sajerone nelpon, seret Tolak karo

pesen

munggah, banjur pilih pesen.

Ngowahi pesen sing digunakake kanggo nolak telpon

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Setelan telpon > Tolak telpon karo pesen.

3

Tutul pesen sing pengin sampeyan owahit, banjur.gawe owah-owahan

saperlune.

4

Yen wis rampung, tunyuk OK.

Nerusake telpon

Sampeyan bisa nerusake telpon, contone menyang nomer telpon liya, utawa

menyang layanan panjawab.

Nerusake telpon

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Setelan telpon > Terusake telpon.

3

Pilih salah siji.

4

Ketik nomer sing pengin dienggo nerusake telpon banjur tunyuk Aktifake.

Mateni terusake telpon

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Setelan telpon > Terusake telpon.

3

Pilih opsi, banjur tutul Pateni.

40

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nuduhake utawa ndhelikake nomer telpon

Sampeyan bisa milih kanggo nuduhake utawa ndhelikake nomer telpon ing piranti

panrima nalika sampeyan nelpon.

Nuduhake utawa ndhelikake nomer

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Setelan telpon > Setelan tambahan > ID

panelpon

.

Nomer Telpon Saluran Tetep

Yen wis nampa kode PIN2 saka panyedhiya layanan, sampeyan bisa nggunakake

dhaptar Nomer Telpon Saluran Tetep (FDN) kanggo matesi telpon metu.

Ngaktifake utawa mateni telpon winates

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Setelan telpon > Nomer Telpon Tetep.

3

Tunyuk Aktifake telpon winates utawa Pateni telpon winates.

4

Ketik PIN2 banjur tutul OK.

Ngakses dhaptar panrima telpon sing dijawab

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Setelan telpon > Nomer Telpon Tetep >

Nomer Telpon Tetep

.

41

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.