Sony Xperia E - Setelan jaringan seluler

background image

Setelan jaringan seluler

Telpon kanthi otomatis ngoper saka antarane jaringan seluler gumantung ing jaringan

seluler apa sing kasadhiya ing wilayah kasebut. Sampeyan uga bisa kanthi manual

nyetel telpon kanggo ngakses tipe jaringan seluler tartamtu, contone, WCDMA utawa

GSM.

Milih tipe jaringan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Liyane... > Jaringan mobile.

3

Tunyuk Mode Jaringan.

4

Pilih tipe jaringan.

Milih jaringan liya kanthi manual

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Liyane... > Jaringan mobile > Sadhiya

jaringan

.

3

Nalika ditampilake jendhela sembul, tutul Mode tlusuran > Manual.

4

Pilih jaringan.

Yen sampeyan milih jaringan kanthi manual, telpon ora bakal nggoleki jaringan liya, sanajan

sampeyan ngalih ing sanjabane jaringan sing dipilih kanthi manual.

33

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nguripake pilihan jaringan otomatis

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Liyane... > Jaringan mobile > Sadhiya

jaringan

.

3

Nalika ditampilake jendhela sembul, tutul Mode tlusuran.

4

Tunyuk Otomatis.

Mateni lalu lintas data

Sampeyan bisa mateni kabeh sambungan dhata sing ngluwihi jaringan 2G/3G

nganggo telpon kanggo munggel download dhata lan sinkronisasi sing ora

dikepengini. Hubungi operator jaringan yen mbutuhake rincian informasi babagan

rencana lengganan lan biaya lalu lintas data.

Nalika lalu lintas dhata dipateni, sampeyan isih bisa nggunakake sambungan Wi-Fi™ lan

Bluetooth™. Sampeyan uga bisa ngirim lan nampa pesen multimedia.

Mateni kabeh lalu lintas data

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Liyane... > Jaringan mobile.

3

Busak centhang ing kothak Lalu lintas data.

Roaming data

Gumantung operator jaringan, bisa uga ngijini sambungan data seluler liwat 2G/3G

ing sanjabane jaringan asal (roaming). Elinga, iki bisa dikenani biaya transmisi data.

Hubungi operator jaringan kanggo informasi luwih lengkap.

Aplikasi kadang nggunakake sambungan Internet ing jaringan asal tanpa ngabari, contone,

nalika ngirim panjaluk sinkronisasi. Biaya tambahan digunakake kanggo roaming data.

Hubungi panyedhiya layanan.

Nguripake roaming data

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Liyane... > Jaringan mobile.

3

Centhang kothak Roaming data.

Sampeyan ora bisa nguripake roaming data yen koneksi data ora diuripake

34

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.