Sony Xperia E - Ngenali trek radio nggunakake TrackID™‎

background image

Ngenali trek radio nggunakake TrackID™

Gunakake teknologi TrackID™ kanggo ngenali trek musik sing lagi diputer ing radio

FM telpon.

64

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngenali lagu ing radio FM kanthi nggunakake TrackID™

1

Nalika lagu lagi diputer ing radio FM telpon, penet , banjur pilih TrackID™.

2

Indikator progres katon nalika aplikasi TrackID™ njupuk conto lagu. Yen kasil,

sampeyan diwenehi kasil trek, utawa dhaptar trek sing mungkin.

3

Penet kanggo bali menyang radio FM.

Aplikasi TrackID™ lan layanan TrackID™ ora didhukung ing kabeh negara/wilayah, utawa

dening kabeh operator jaringan lan/utawa panyedhiya layanan ing kabeh wilayah.

65

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.