Sony Xperia E - Құрастыру

background image

Құрастыру

Батарея қақпағын алу

Бас барма

қтарыңызбен телефоннан батарея қақпағын сырғытып, шығарып алыңыз.

Жад картасын салу

Батарея

қақпағын алыңыз және алтын түсті бетін төмен қаратып жад картасын салыңыз.

Жад картасын алу

1

Телефонды

өшіріңіз ішінен жад картасын ажыратыңыз.

2

Батарея

қақпағы мен батареяны шешіп алыңыз.

3

Жад картасын орнында

ұстап тұратын пластмассалық тұтқаны басыңыз. Тұтқаны басып

т

ұрып, тырнағыңызбен жад картасын сырғытып, шығарып алыңыз.

SIM картасын салу

SIM картасының ұясына үйлесімді емес SIM картасын салмаңыз. Мұның нәтижесінде SIM
картаңыз немесе телефон біржола бұзылуы мүмкін.

9

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Батарея

қақпағын шешіп және алтын түсті бетін төмен қаратып SIM картасын салыңыз.

SIM картасын шешіп алу

1

Батарея

қақпағы мен батареяны шешіп алыңыз.

2

Сауса

ғыңыздың ұшын SIM картасына қойып, оны ұясынан сырғытып, шығарып алыңыз.

Батареяны салу

1

Батарея

қақпағын салыңыз.

2

Батареяны батареяны пайдалану жапсырмаларын жо

ғары қаратып, жалғанатын жерлерін

бір-біріне

қаратып салыңыз.

Батареяны шешіп алу

1

Батарея

қақпағын салыңыз.

2

Батареяны

ң төменгі жағындағы саңылауға саусағыңыздың ұшын кіргізіп, батареяны

к

өтеріңіз.

10

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Батарея қақпағын жабу үшін

1

Қақпақты телефонның артқы жағына қойып, одан кейін оны ұяларға кигізіңіз.

2

Қақпақты төмен сырғытыңыз.