Sony Xperia E - Бетбелгілерді басқару

background image

Бетбелгілерді басқару

Бетбелгілер та

ңдаулы және жиі пайдаланылатын веб беттерге жылдам өтуге мүмкіндік береді.

Бетбелгілерді тікелей телефоннан

қосуға болады. Сондай-ақ, компьютерде Google есептік

жазбасына

қадамдастырған Google Chrome™ бетбелгілерін телефонның браузерімен

қадамдастыруға болады. Браузерді Google™ Chrome қызметімен синхрондау

б

өлімін 95-беттен қараңыз.

Желі операторына байланысты, кейбір бетбелгілер телефоны

ңызға алдын ала орнатылуы

м

үмкін.

Веб бетіне бетбелгі қою

1

Веб-бетті к

өріп жатқанда пернесін басыңыз.

2

Бетбелгілерге сақтау тарма

ғын түртіңіз.

3

Қаласаңыз, бетбелгіні түзетіңіз.

4

Бол

ған кезде OK пернесін түртіңіз.

Бетбелгіні ашу үшін

1

Браузер ашы

қ кезде, іздеу үшін экранды төмен қарай жанап өтіңіз, сонда мекенжай

жола

ғы пайда болады.

2

Іздеу ж

әне мекенжай жолағының жанындағы белгішесін түртіп, одан кейін түймесін

т

үртіңіз. Google Chrome™ браузерімен қадамдастырылған кез келген есептік

жазбаларды

ң атаулары көрсетіледі. Тікелей телефонда сақтаған бетбелгілер

Жергілікті есептік жазбасында к

өрсетіледі.

3

Есептік жазбаны

ң бетбелгілерін көрсету үшін есептік жазбаны түртіңіз. Есептік жазбадағы

барлы

қ бетбелгілер көрсетіледі.

4

Бетбелгіні ашу

үшін оны түртіңіз.

Бетбелгіні түзету

1

Браузер ашы

қ кезде, іздеу және мекенжай жолағы көрсетілуі үшін экранда төмен жанап

өтіңіз.

2

Іздеу ж

әне мекенжай жолағының жанында белгішесін түртіңіз, содан кейін белгішесін

т

үртіңіз.

3

Бетбелгіні т

үртып, басып тұрыңыз.

4

Пайда бол

ған мәзірде Бетбелгіні түзету түймесін түртіңіз.

5

Бетбелгіні

қалауыңызша түзетіңіз.

6

Бол

ған кезде OK пернесін түртіңіз.

Бет белгі қойылған веб бетін Негізгі экранға қосу

1

Браузер ашы

қ кезде, іздеу және мекенжай жолағы көрсетілуі үшін экранда төмен жанап

өтіңіз.

2

Іздеу ж

әне мекенжай жолағының жанында белгішесін түртіңіз, содан кейін белгішесін

т

үртіңіз.

3

Негізгі экран ішіне

қосқыңыз келген бетбелгіні түртіп ұстап тұрыңыз.

4

Пайда бол

ған мәзірде Бас. бетке төте жолды қосу түймесін түртіңіз.

Бетбелгіні жою үшін

1

Браузер ашы

қ кезде, іздеу және мекенжай жолағы көрсетілуі үшін экранда төмен жанап

өтіңіз.

2

Іздеу ж

әне мекенжай жолағының жанында белгішесін түртіңіз, содан кейін белгішесін

т

үртіңіз.

3

Бетбелгіні т

үртып, басып тұрыңыз.

4

Пайда бол

ған мәзірде таңдалған бетбелгіні жою үшін Бетбелгіні алып тастау

т

үймесін түртіңіз.

83

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Бұрын кірген веб беттеріне бетбелгі қою

1

Браузер ашы

қ кезде, іздеу және мекенжай жолағы көрсетілуі үшін экранда төмен жанап

өтіңіз.

2

Іздеу ж

әне мекенжай жолағының жанында белгішесін түртіңіз, содан кейін белгішесін

т

үртіңіз.

3

Алдында кірген веб-беттерді

ң тізімін көру үшін Журнал қойындысын түртіңіз де, төмен

к

өрсеткілердің біреуін түртіңіз.

4

Бетбелгі ретінде

қосу керек веб-беттің жанында пернесін түртіңіз.

5

Қажет болса, ат және бетбелгінің орны сияқты егжей-тегжейлірек ақпаратты өңдеңіз.

6

Бол

ған кезде OK пернесін түртіңіз.