Sony Xperia E - Оятар

background image

Оятар

Оятар туралы

Телефонды оятар ретінде пайдаланы

ңыз және телефондағы кез келген дыбысты дабыл сигналы

ретінде та

ңдаңыз. Телефон өшірулі болғанда дабыл шықпайды. Бірақ дыбыссыз режимге

қойылғанда шығады.

Оятарды ашу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

101

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жаңа дабылды орнату

1

Негізгі экраннан белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

4

Дабыл қосу белгішесін т

үртіңіз.

5

Уақыт т

үймесін түртіп, жоғары және төмен жылжыту арқылы уақытты реттеңіз.

6

Орнату белгішесін т

үртіңіз.

7

Қажет болса, басқа дабыл параметрлерін өңдеңіз.

8

OK белгішесін т

үртіңіз.

Қолданыстағы оятарды түзету үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

4

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

5

Уақыт белгішесін т

үртіңіз.

6

Уа

қытты реттеу үшін жоғары немесе төмен жылжыңыз.

7

Орнату белгішесін т

үртіңіз.

8

Қажет болса, басқа дабыл параметрлерін өңдеңіз.

9

OK белгішесін т

үртіңіз.

Көрсетілетін оятар уақытының пішімі жалпы уақыт парамтерлеріне таңдалған пішіммен
бірдей бодады, мысалы 12 сағат немесе 24 сағат.

Оятарды өшіру үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

4

Өшіргіңіз келетін дабылдың жанындағы құсбелгіні алыңыз.

Қолданыстағы оятарды іске қосу үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

4

Іске

қосқыңыз келетін дабылдың жанындағы құсбелгіні белгілеңіз.

Оятарды жою үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

4

Жой

ғыңыз келетін дабылды түртіп, ұстап тұрыңыз.

5

Дабылды жою т

үймесін, кейін OK түймесін түртіңіз.

Сигналға қоңырау үнін орнату үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

4

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

5

Қоңырау үні тарма

ғын түртіп, бір опцияны таңдаңыз.

6

Дайын т

үймесін, кейін OK түймесін түртіңіз.

Қайталанатын сигналды орнату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

4

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

5

Қайталау белгішесін т

үртіңіз.

6

Қажетті күндерге құсбелгі қойып, OK опциясын түртіңіз.

7

OK белгішесін т

үртіңіз.

102

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Дабылға атау орнату үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

4

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

5

Белгі тарма

ғын түртіп, дабылға атау енгізіңіз.

6

OK белгішесін т

үртіңіз.

Дабылдың дірілдеу функциясын іске қосу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

4

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

5

Дірілдеу

құсбелгісін белгілеңіз, одан кейін OK түймесін түртіңіз.

Телефон дыбыссыз режимде болғанда дыбысталу үшін дабылды орнату

1

Негізгі экран бетінен т

үртіңіз.

2

Сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабылды қою белгішесін т

үртіңіз.

4

т

үртіп, одан кейін Параметрлер түймесін түртіңіз.

5

Дабыл дыб-з режимде параметріне

құсбелгі қойыңыз.

Дыбысталғанда дабылды кейінге қалдыру

Дабыл шы

ққанда, Кейінге қалдыру белгішесін түртіңіз.

Дыбысталғанда дабылды өшіру

Дабыл шы

ққанда, Тоқтату белгішесін түртіңіз.

103

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.