Sony Xperia E - Күй және ескерту белгішелеріне шолу

background image

Күй және ескерту белгішелеріне шолу

Күй белгішелері

Т

өмендегі күй белгішелері экранға шығуы мүмкін:

Сигнал к

үші

Сигнал жо

қ

Роуминг

Жалпы ма

қсаттағы пакеттік радио байланысы бар

EDGE технологиясы бар

3G желісі бар

GPRS деректерін жіберу ж

әне жүктеу

EDGE деректерін жіберу ж

әне жүктеу

3G деректерін жіберу ж

әне жүктеу

Батарея заряды

Батарея зарядталып жатыр

GPS

қосылған

Ұшақ режимі қосылған

Bluetooth™ функциясы

қосылған

SIM картасы салынба

ған

Микрофон дыбысы

өшірілген

Дауысты телефон

қосулы

Дыбыссыз режим

Діріл режимі

Оятар орнатыл

ған

Қадамдастыру орындалуда

Кіруге немесе

қадамдастыруға қатысты мәселе

110

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Wi-Fi® байланысы

қосылған және сымсыз желілер бар.

Хабарландыру белгішелері

Т

өмендегі хабарландыру белгішелері экранға шығуы мүмкін:

Жа

ңа электрондық пошта хабары

Жа

ңа мәтінді немесе мультимедиа хабары

Жа

ңа дауысты пошта хабары

Келе жат

қан күнтізбе оқиғасы

Өлең ойнатылып жатыр

Телефон компьютерге USB кабелі ар

қылы жалғанған

Абайла

ңыз хабарламасы

Қате туралы хабар
Қабылданбаған қоңырау

Байланыс

қолданылуда

Қоңырау ұстаулы
Қоңырау бағытын өзгерту қосулы

Ба

ғдарламалық жасақтама жаңартулары қол жетімді

Деректерді ж

үктеу

Деректерді кері ж

үктеу

Бас

қа (көрсетілмеген) хабарландырулар