Sony Xperia E - Пернелерді пайдалану

background image

Пернелерді пайдалану

Арт

қа

Алды

ңғы экранға өту

Экранда

ғы пернетақтаны, диалогтық терезені, опциялар мәзірін немесе хабарландыру тақтасын жабу

Негізгі

Негізгі экран экранына

өтіңіз

Е

ң соңғы пайдаланылған қолданбаларды көрсететін терезені ашу үшін басып тұрыңыз.

М

әзір

А

ғымдағы экранда немесе қолданбада бар опциялар тізімін ашу