Sony Xperia E - Қолданбаларға кіру және оларды пайдалану

background image

Қолданбаларға кіру және оларды пайдалану

Қолданбаларды Негізгі экран немесе Қолданбалар экранындағы төте жолдар арқылы ашыңыз.

Қолданбалар экраны

Негізгі экран экранынан ашылатын

Қолданбалар экраны телефонмен бірге орнатылып келетін

қолданбалар мен өзіңіз жүктеген қолданбаларды қамтиды.
Қолданбалар экраны әдеттегі экран енінен кең болады, сондықтан барлық мазмұнды көру үшін

сол

ға және оңға сипап өту керек.

Қолданбалар экранын ашу үшін

Негізгі экран бетінен опциясын т

үртіңіз.

Қолданбалар экранын қарау үшін

Қолданбалар экранын ашыңыз, одан кейін оңға немесе солға сипап өтіңіз.

Негізгі экранда қолданбаға төте жол жасау үшін

1

Негізгі экран бетінен опциясын т

үртіңіз.

2

Қолданба Негізгі экран экранында пайда болғанша оны түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін

оны

қажетті орынға сүйреңіз.

Қолданбаны Қолданба экранынан ортақ пайдалану

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Қолданбаны түртіп, Негізгі экран экранында пайда болғанша ұстап тұрыңыз, содан кейін

элементті

тарма

ғына сүйреңіз.

3

Опцияны та

ңдап, қажет болса растаңыз. Енді ұнайтын қолданбаларды достарыңызбен

орта

қ пайдаланып, достарыңыз оларды жүктей және пайдалана алады.

Қолданбаларды ашу және жабу

Қолданбаны ашу үшін

Негізгі экран экранынан немесе

Қолданбалар экранынан қолданбаны түртіңіз.

Қолданбаны жабу үшін

пернесін басы

ңыз.

Шығу үшін пернесін басқан кезде кейбір қолданбалар кідіртіледі, ал кейбір
қолданбалар фонда жұмыс істей беруі мүмкін. Бірінші жағдайда, қолданбаны келесі
ашқан кезде, тоқтаған жерден жалғастыруға болады. Кейбір қолданбалар фонда жұмыс
істеп тұрғанда деректер байланысы үшін ақы алынуына әкелуі мүмкін екенін ескеріңіз,
мысалы әлеуметтік желі қызметтері.

20

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Соңғы рет пайдаланылған бағдарламалар терезесі

Со

ңғы рет пайдаланылған бағдарламаларды осы терезеден көруге және оларға кіруге болады.

Соңғы пайдаланылған қолданбалар терезесін ашу үшін

пернесін басып

ұстап тұрыңыз.

Қолданба мәзірі

М

әзірді қолданбаны пайдаланып жатқан кез келген кезде, телефондағы пернесін басу арқылы

ашу

ға болады. Пайдаланылып жатқан қолданбаға байланысты мәзір әртүрлі болады.

Қолданбадағы мәзірді ашу үшін

Қолданбаны пайдаланып жатқанда пернесін басыңыз.

Мәзір барлық қолданбаларды болмайды.

Қолданбалар экранын қайта реттеу

Қолданбаларды қалауыңызша Қолданбалар экранында жылжытыңыз.

Қолданба экранындағы қолданбаларды реттеу

1

Негізгі экран экранынан

Қолданба экранына өту үшін түймесін түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіп, бір опцияны таңдаңыз.

Қолданбалар экранында қолданбаны жылжыту үшін

1

Қолданбалар экранын ашып, пернесін түртіңіз.

2

Элементті т

үртіп, ол үлкейгенше және телефон дірілдегенше ұстап тұрыңыз, одан кейін

элементті жа

ңа орынға сүйреңіз.

3

Т

үзету режимінен шығу үшін пернесін түртіңіз.

белгішесі таңдалған кезде ғана қолданбаларды жылжытуға болады.

Қолданбаны Қолданба экранынан жою

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз. Жойылатын барлық қолданбалар белгішесімен белгіленеді.

3

Жойылатын

қолданбаны, кейін OK түймесін түртіңіз.