Sony Xperia E - Қолданбалар деректерін өшіру

background image

Қолданбалар деректерін өшіру

Кейде

қолданбаның деректерін өшіру қажет болуы мүмкін. Мысалы, бұл қолданбаның жады

тол

ғанда немесе ойынның жоғарғы ұпайларын өшіру қажет болғанда орын алуы мүмкін. Сондай-

35

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

а

қ, кейбір қолданбалардағы кіріс электрондық поштаны, мәтінді және мультимедиа хабарларды

өшіру қажет болуы мүмкін.

Қолданбаның бүкіл кэшін өшіру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Бағдарламалар тарма

ғын түртіңіз.

4

Б

үкіл кэшін тазалау керек қолданбаны түртіңіз.

5

Кэш жадын тазарту тарма

ғын түртіңіз.

Кейбір қолданбалардың кэшін тазалау мүмкін емес.

Онатылған қолданбаны жою үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Бағдарламалар тарма

ғын түртіңіз.

4

Жою керек ба

ғдарламаны таңдаңыз.

5

Жою тарма

ғын түртіңіз.

Кейбір алдын ала орнатылған қолданбаларды жою мүмкін емес.