Sony Xperia E - Filmų funkcijos naudojimas

background image

Filmų funkcijos naudojimas

Vaizdo klipų leidimas naudojantis „Filmų“ programa

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite Filmai. Visi filmai yra rodomi kaip tinklelis.

3

Bakstelėkite norimą rodyti filmą, tada bakstelėkite ir jį paleiskite.

4

Jei norite rodyti arba slėpti valdiklius, bakstelėkite ekraną.

5

Norėdami pristabdyti filmą, palieskite .

6

Norėdami atsukti filmą atgal, eigos juostos žymeklį vilkite kairėn. Norėdami filmą

persukti į priekį, eigos juostos žymeklį vilkite dešinėn.

Jei norite peržiūrėti filmą visame ekrane

1

Paleidę filmą, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodomi valdikliai.

2

Bakstelėkite .

Jei norite leisti filmą originaliu dydžiu, bakstelėkite .

Dalijimasis filmu

1

Rodant filmą paspauskite , tada bakstelėkite Bendrai naudoti.

2

Atsidariusiame meniu bakstelėkite programą, kurią norite naudoti dalydamiesi

pasirinktu vaizdo klipu, tada atlikite reikiamus veiksmus jam išsiųsti.

Jei reikia rankiniu būdu gauti informacijos apie filmą

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite Filmai. Visi filmai yra rodomi kaip tinklelis.

3

Paspauskite , tada įsitikinkite, kad Režimas prisijungus žymimasis langelis

būtų pažymėtas ir kad telefonas turėtų duomenų ryšį.

4

Palaikykite palietę filmą, apie kurį norite gauti informacijos, tada

pasirodžiusiame sąraše bakstelėkite Ieškoti informacijos.

5

Paieškos lauke įveskite filmo raktinius žodžius, tada bakstelėkite . Visos

atitiktys yra rodomos sąraše.

6

Bakstelėkite norimą rezultatą, tada bakstelėkite Atlikta. Pradedamas

informacijos atsisiuntimas.

7

Kai atsisiuntimas baigiamas, bakstelėkite filmą ir peržiūrėkite jo informaciją. Jei

informacija nėra teisinga, dar kartą bakstelėkite ir dar kartą atlikite paiešką.

Gali būti taikomi mokesčiai už duomenų perdavimą.

Norėdami pašalinti filmo informaciją

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite Filmai. Visi filmai yra rodomi kaip tinklelis.

3

Palaikykite palietę norimą filmą, tada pasirodžiusiame sąraše bakstelėkite

Išvalyti informaciją

.

80

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.