Sony Xperia E - Naršyklės nustatymai

background image

Naršyklės nustatymai

Galite pakeisti naršyklės nustatymus ir tinkinti naršyklės rodinį. Pvz., galite pagal

poreikius keisti rodomo teksto dydį arba išvalyti laikinąją atmintį, slapukus, naršyklės

istoriją ir kitus su aplankytomis interneto svetainėmis susijusius duomenis.

Naršyklės nustatymų keitimas

1

Atidarę naršyklę paspauskite .

2

Bakstelėkite Nustatymai.

Teksto dydžio keitimas interneto puslapiuose

1

Atidarę naršyklę paspauskite .

2

Bakstelėkite Nustatymai > Pritaikym. neįgaliesiems.

3

Koreguokite teksto dydžio nustatymus, kaip norite.

Telefono laikinosios atminties išvalymas

1

Atidarę naršyklę paspauskite .

2

Bakstelėkite Nustatymai > Privatumas ir sauga.

3

Bakstelėkite Išvalyti laikinąją atmintį, tada patvirtinkite bakstelėdami Gerai.

Naršyklės slapukų išvalymas

1

Atidarę naršyklę paspauskite .

2

Bakstelėkite Nustatymai > Privatumas ir sauga.

3

Bakstelėkite Išval. vis. slapukų duom., tada patvirtinkite bakstelėdami Gerai.

Naršyklės istorijos išvalymas

1

Atidarę naršyklę paspauskite .

2

Bakstelėkite Nustatymai > Privatumas ir sauga.

3

Bakstelėkite Išvalyti istoriją, tada patvirtinkite bakstelėdami Gerai.

85

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Automatinis interneto puslapių pritaikymas

Naršyklėje yra automatinio interneto puslapių pritaikymo pasirinktis, leidžianti lengvai

skaityti didelius interneto puslapius, kuriuose daug teksto ir vaizdų, pvz., naujienų

puslapius. Kai ši pasirinktis suaktyvinta, naršyklė automatiškai pritaiko ekrane

rodomus vaizdus ir teksto stulpelius, kai pakeitę mastelį pirštais dukart bakstelite

ekraną. Jei automatinio pritaikymo funkcija pasyvinta, norėdami perskaityti visą sakinį,

turėsite slinkti į šoną.

Automatinis interneto puslapių pritaikymas

1

Atidarę naršyklę paspauskite .

2

Bakstelėkite Nustatymai > Išplėstinis > Autom. talpinti puslapius.

Automatinis teksto įvedimas

Automatinio įvedimo funkcija leidžia automatiškai įvesti duomenis, pvz., vardus ir

adresus, į įvairias internetines formas, kad skirtinguose interneto puslapiuose

nereikėtų kelis kartus įvesti tos pačios informacijos.

Automatiškai įvedamo teksto kūrimas

1

Atidarę naršyklę paspauskite .

2

Bakstelėkite Nustatymai > Bendra.

3

Pažymėkite žymimąjį langelį Automatinis formos pildymas, jei dar

nepažymėtas.

4

Bakstelėkite Automatinio pildymo tekstas, tada įveskite tekstą, kurį norite

naudoti automatiškai pildydami internetines formas, pvz., savo vardą ir adresą.

5

Baigę bakstelėkite Išsaugoti.

Papildinių nustatymai

Galite pritaikyti papildinio funkcijas interneto puslapyje. Pvz., galite suaktyvinti

papildinius, kad peržiūrėdami interneto puslapį matytumėte optimalius vaizdinius

efektus. Arba, norėdami greičiau naršyti, galite konfigūruoti, kad naršyklė paleistų

papildinius tik pareikalavus arba galite visiškai juos pasyvinti.

Papildinių aktyvinimas pareikalavus

1

Atidarę naršyklę paspauskite .

2

Bakstelėkite Nustatymai > Išplėstinis > Įjungti papildinius.

3

Pažymėkite žymimąjį langelį Kai reikia.

Kad nustatymas galiotų, galbūt reikės iš naujo paleisti naršyklę.

86

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.