Sony Xperia E - Fotografavimas fotoaparatu

background image

Fotografavimas fotoaparatu

Fotografuoti fotoaparatu galima trim būdais. Galite paspausti kameros klavišą,

bakstelėti kameros mygtuką ekrane arba paliesti ekrane rodomą tašką.

Kameros atidarymas

Kai ekranas aktyvus, palaikykite paspaudę kameros klavišą.

Kameros uždarymas

Paspauskite pagrindiniame fotoaparato ekrane.

Fotografavimas naudojant kameros klavišą

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Jei fotoaparatas nepasirinktas, vilkite į .

3

Paspauskite kameros klavišą iki galo.

Fotografavimas bakstelėjus ekrano mygtuką

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Jei fotoaparatas nepasirinktas, vilkite į .

3

Jei norite matyti visus nustatymus, paspauskite .

4

Bakstelėkite Fotografavimo būdas ir pasirinkite Ekrano mygtukas, jei dar

nepasirinkta.

5

Nukreipkite fotoaparatą į objektą.

6

Bakstelėkite ekrano mygtuką . Nuotrauka bus padaryta, kai tik patrauksite

pirštą.

Artinimo / tolinimo funkcijos naudojimas

Kai kamera įjungta, norėdami artinti arba tolinti vaizdą, spauskite garsumo

klavišą į viršų arba į apačią.

Jei norite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo klipus

1

Atverkite kamerą, tada bakstelėkite miniatiūrą ekrano apačioje ir atverkite

nuotrauką arba vaizdo klipą.

2

Norėdami peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, brūkštelėkite kairėn arba

dešinėn. Vaizdo įrašus nurodo .

1 etape taip pat galite brūkštelėti miniatiūras iš dešinės į kairę ir pasirinkti tą, kurią norite

peržiūrėti.

Nuotraukos trynimas

1

Atidarykite norimą trinti nuotrauką.

2

Bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma .

3

Bakstelėkite .

4

Bakstelėkite Gerai, kad patvirtintumėte.