Sony Xperia E - Konferenciniai pokalbiai

background image

Konferenciniai pokalbiai

Konferencinio ar kelių dalyvių pokalbio metu galite kalbėtis su dviem ar daugiau

asmenų.

Jei norite sukurti konferencinį pokalbį

1

Vykstančio pokalbio metu bakstelėkite .

2

Surinkite antrojo dalyvio numerį ir bakstelėkite .

3

Jei antrasis dalyvis atsilieps, pirmasis skambutis bus atidėtas.

4

Bakstelėkite .

Norėdami pridėti daugiau dalyvių, pakartokite 1–4 veiksmus.

39

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Privatus pokalbis su konferencinio pokalbio dalyviu

1

Vykstant konferenciniam pokalbiui bakstelėkite Tvarkyti.

2

Bakstelėkite dalyvio, su kuriuo norite kalbėti privačiai, numerį.

3

Norėdami baigti privatų pokalbį ir grįžti į konferencinį pokalbį, bakstelėkite .

Konferencinio pokalbio su dalyviu baigimas

1

Vykstant konferenciniam pokalbiui bakstelėkite dalyvių skaičių rodantį mygtuką.

Pavyzdžiui, jei yra trys dalyviai, bakstelėkite 3 dalyviai.

2

Bakstelėkite šalia dalyvio, su kuriuo norite baigti pokalbį.

Konferencinio pokalbio baigimas

Skambučio metu palieskite .