Sony Xperia E - Darbinio el. pašto, kalendoriaus ir adresinės sinchronizavimas

background image

Darbinio el. pašto, kalendoriaus ir adresinės nustatymo redagavimas

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Bakstelėkite Nustatymai > Paskyros ir sinchronizav. ir pasirinkite darbinę

paskyrą.

3

Bakstelėkite Paskyros nustatymai, tada bakstelėkite norimą redaguoti darbinę

paskyrą.

4

Pakeiskite norimus nustatymus.

Sinchronizavimo intervalo nustatymas darbinėje paskyroje

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Bakstelėkite Nustatymai > Paskyros ir sinchronizav. ir pasirinkite darbinę

paskyrą.

3

Bakstelėkite Paskyros nustatymai, tada bakstelėkite darbinę paskyrą, kurios

sinchronizavimo lygį norite nustatyti.

4

Bakstelėkite Gauto pašto dėž. tikr. dažn. ir pasirinkite intervalo pasirinktį.

Darbinės paskyros šalinimas iš telefono

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Bakstelėkite Nustatymai > Paskyros ir sinchronizav., tada bakstelėkite darbinę

paskyrą.

3

Paspauskite , tada bakstelėkite Pašalinti paskyrą.

4

Bakstelėkite Pašalinti paskyrą dar kartą, kad patvirtintumėte.