Sony Xperia E - Duomenų naudojimo valdymas

background image

Duomenų naudojimo valdymas

Stebėkite, kiek duomenų jūsų telefonas siunčia ir gauna per tam tikrą laikotarpį.

Pavyzdžiui, galite savo telefonui nustatyti duomenų išnaudojimo įspėjimus ir ribas, kad

32

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

išvengtumėte papildomų mokesčių. Taip pat galite apriboti atskirų programų

sunaudojamų duomenų kiekį.

Pritaikius duomenų naudojimo nustatymus galite geriau valdyti duomenų naudojimą, tačiau

taip negarantuojama, kad jums neteks mokėti papildomų mokesčių.

Jei norite prieiti prie sunaudojimo nustatymų

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite Nustatymai > Duomenų naudojimas.

Norėdami įjungti duomenų srautą

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite Nustatymai > Duomenų naudojimas.

3

Jei mobiliųjų duomenų tinklo jungtis nėra įjungta, bakstelėkite 〇 šalia Mobilieji

duomenys

, kad 〇 pasikeistų į |.

Duomenų srautą taip pat galite įjungti pažymėdami Duomenų srautas žymimąjį langelį, esantį

po Nustatymai > Daugiau… > Mobilieji tinklai.

Jei norite nustatyti duomenų naudojimo įspėjimą

1

Įsitikinkite, kad duomenų srautas yra įjungtas.

2

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite Nustatymai > Duomenų naudojimas.

4

Norėdami nustatyti įspėjimo lygį, linijas nuvilkite prie norimų verčių. Kai

duomenų srautas priartės prie jūsų nustatyto lygio, pasirodys įspėjimo

pranešimas.

Jei norite nustatyti duomenų naudojimo ribą

1

Įsitikinkite, kad duomenų srautas yra įjungtas.

2

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite Nustatymai > Duomenų naudojimas.

4

Pažymėkite Nustatyti mobiliųjų duomenų limitą žymimąjį langelį, jei jis nėra

pažymėtas, tada bakstelėkite Gerai.

5

Norėdami nustatyti duomenų naudojimo ribą, linijas nuvilkite prie norimų verčių.

Kai jūsų duomenų sunaudojimas pasieks nustatytą ribą, jūsų telefone duomenų srautas bus

automatiškai išjungtas.

Jei norite valdyti atskirų programų duomenų naudojimą

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite Nustatymai > Duomenų naudojimas.

3

Raskite ir bakstelėkite norimą programą.

4

Atlikite reikiamus duomenų naudojimo apribojimų pakeitimus, apribokite foninį

duomenų siuntimą arba apribokite visą programos duomenų srautą.

5

Norėdami prieiti prie išsamesnių programos nustatymų bakstelėkite Peržiūrėti

programos nustatymus

ir atlikite norimus pakeitimus.

Konkretūs programos nustatymai ne visada gali būt prieinami.

Jei pakeisite atitinkamus duomenų naudojimo nustatymus, tai gali turėti įtakos atskirų

programų veikimui.