Sony Xperia E - Jautriojo ekrano naudojimas

background image

Jautriojo ekrano naudojimas

Kai įsigyjate telefoną, ant jo ekrano būna užklijuotas apsauginis plastikinis lapelis.

Prieš naudodami jautrųjį ekraną turėtumėte nulupti šią plėvelę. Priešingu atveju

jautrusis ekranas gali neveikti tinkamai.
Kai telefonas įjungtas, bet nenaudojamas tam tikrą nustatytą laiką, ekranas patamsėja

taupant akumuliatoriaus galią ir automatiškai užsirakina. Šis užrakinimas neleidžia,

kad su jutikliniu ekranu būtų atliekami nepageidaujami veiksmai tada, kai juo

nesinaudojate. Galite nustatyti ir nuosavus užraktus, taip apsaugodami savo

abonementą ir užtikrindami, kad tik jūs galėsite pasiekti savo telefono turinį.

Telefono ekranas pagamintas iš stiklo. Nelieskite ekrano, jei stiklas įskilęs arba sudužęs.

Nebandykite patys remontuoti pažeistą ekraną. Stikliniai ekranai yra jautrūs kritimui ir

mechaniniams smūgiams. Neapdairumo atvejams „Sony“ garantinis remontas netaikomas.

15

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Elemento atidarymas arba išryškinimas

Palieskite elementą.

Pasirinkčių žymėjimas

Pažymėtas žymimasis langelis

Nepažymėtas žymimasis langelis

Pažymėta sąrašo pasirinktis

Nepažymėta sąrašo pasirinktis

Pasirinkčių žymėjimas arba žymėjimo naikinimas

Bakstelėkite atitinkamą žymimąjį langelį arba pasirinktį iš sąrašo.

Artinimas / tolinimas

Galimos artinimo / tolinimo pasirinktys priklauso nuo naudojamos programos.

Artinimas / tolinimas

Kai galima, palieskite

arba

, kad priartintumėte arba nutolintumėte.

Gali tekti vilkti ekraną (bet kuria kryptimi), kad pasirodytų artinimo / tolinimo piktogramos.

Artinimas / tolinimas dviem pirštais

Vienu metu padėkite ant ekrano du pirštus ir suglausdami juos tolinkite arba

išskirdami artinkite.

Naudokitės artinimo / tolinimo funkcija peržiūrėdami nuotraukas ir žemėlapius arba naršydami

internete.

Slinkimas

Slinkite judindami pirštą aukštyn ar žemyn ekranu. Kai kuriuose interneto puslapiuose

galima slinkti ir į šonus.

Vilkimas ar brūkštelėjimas ekrane nieko nesuaktyvins.

16

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Slinkimas

Vilkdami arba brūkštelėdami pirštu norima kryptimi slinkite ekranu.

Jei norite slinkti greičiau, brūkštelėkite pirštu norima kryptimi ekrane.

Brūkštelėjimas

Jei norite slinkti greičiau, brūkštelėkite pirštu norima kryptimi ekrane. Galite

palaukti, kol slinkimas sustos pats, arba sustabdyti jį paliesdami ekraną.

Jutikliai

Jūsų prietaise yra atstumą nustatantys jutikliai. Atstumo jutikliai išjungia jautrųjį

ekraną, kai skambinama balsu ir ausis yra šalia ekrano. Todėl negalite netyčia

suaktyvinti kitų prietaiso funkcijų kalbėdamiesi.