Sony Xperia E - Teksto įvedimas

background image

Teksto įvedimas

Klaviatūra ekrane

Bakstelėdami QWERTY klaviatūros ekrane klavišus, patogiai įvesite tekstą. Naudojant

kai kurias programas, klaviatūra ekrane atidaroma automatiškai. Be to, klaviatūrą

galite atidaryti paliesdami teksto lauką.

Klaviatūros ekrane naudojimas

1 Perjungti simbolių dydį ir įjungti didžiąsias raides. Pasirinkus kai kurias kalbas šiuo klavišu galima

pasiekti papildomus tų kalbų simbolius.

2 Uždaryti ekrano klaviatūros rodinį

3 Rodyti skaičius ir simbolius. Paliesti ir palaikyti, norint rodyti veidukus.

4 Įvesti tarpą.

5 Atidaryti įvesties nustatymų meniu, jei, pavyzdžiui, reikia keisti Rašymo kalbos. Šis klavišas taip pat

keičia rašymo kalbą, kai pasirinkta daugiau nei viena įvesties kalba.

6 Rašyti iš naujos eilutės arba patvirtinti teksto įvestį.

7 Trinti simbolį, esantį prieš žymeklį.

Visos iliustracijos skirtos tik iliustravimo tikslais, todėl jose vaizduojamas telefonas gali

nevisiškai atitikti tikrąjį telefoną.

Klaviatūros ekrane rodymas ir teksto įvestis

Bakstelėkite teksto įvesties lauką.

klaviatūros ekrane slėpimas

Atidarę klaviatūrą ekrane, paspauskite .

Ekrano klaviatūros naudojimas horizontalioje padėtyje

Įvedę tekstą pasukite telefoną šonu.

Kad klaviatūra palaikytų šią funkciją, jūsų naudojama programa turi palaikyti horizontalųjį

režimą, o ekrano padėties nustatymuose turi būti įjungta automatinė funkcija.

Teksto įvedimas naudojant klaviatūrą ekrane

Jei norite įvesti klaviatūroje matomą simbolį, bakstelėkite tą simbolį.

Jei norite įvesti simbolio variantą, palieskite ir palaikykite įprastą simbolį

klaviatūroje, kad atsidarytų galimų pasirinkčių sąrašas, tada pasirinkite sąraše.

Pavyzdžiui, jei norite įvesti „é“, palieskite ir palaikykite „e“, kol pasirodys kitos

pasirinktys, tada, neatitraukdami piršto nuo klaviatūros, vilkite prie „é“ ir jį

pasirinkite.

24

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Prieš įvesdami raidę bakstelėdami įjunkite didžiąsias raides arba mažąsias

raides.

Didžiųjų raidžių įjungimas

Prieš įvesdami žodį bakstelėkite arba , kol pasirodys .

Skaitmenų arba simbolių įvedimas

Įvesdami tekstą bakstelėkite . Atsiras skaitmenų ir simbolių klaviatūra.

Norėdami matyti daugiau pasirinkčių bakstelėkite .

Jei norite įvesti skyrybos ženklus

1

Baigę įvesti žodį paspauskite tarpo klavišą.

2

Iš pasiūlymų juostos pasirinkite skyrybos ženklą. Pasirinktas ženklas įterpiamas

prieš tarpą.

Norėdami greitai padėti tašką, baigę rašyti žodį paspauskite tarpą du kartus.

Veiduko įterpimas

1

Įvesdami tekstą bakstelėkite ir laikykite .

2

Veiduko pasirinkimas.

Norėdami trinti simbolius

Bakstelėdami padėkite žymeklį po simbolio, kurį norite trinti, tada bakstelėkite

.

Rašymas iš naujos eilutės

Įvesdami tekstą bakstelėkite ir pereisite į naują eilutę.

Teksto pasirinkimas

1

Įveskite kokį nors tekstą, tada jį bakstelėkite ir laikykite. Bakstelėtas žodis

paryškinamas skirtukais iš abiejų pusių.

2

Norėdami pasirinkti daugiau teksto, vilkite skirtukus į kairę arba į dešinę.

Teksto redagavimas vertikalioje padėtyje

1

Įvesdami tekstą, palieskite ir palaikykite teksto lauką, kol bus rodoma

programos juosta.

2

Pasirinkite norimą redaguoti tekstą, tada programos juostoje atlikite norimus

pakeitimus.

Norėdami įklijuoti tekstą iš mainų srities, taip pat galite laikyti teksto lauką, kol bus rodoma

Įklijuoti, tada bakstelėti Įklijuoti.

Programų juosta

1

Uždaryti programų juostą

2

Pasirinkti visą tekstą

3

Iškirpti tekstą

4

Kopijuoti tekstą

5

Įklijuoti tekstą

rodoma tik jei mainų srityje yra teksto.

25

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Įvestis gestu funkcijos naudojimas žodžiams rašyti

Galite įvesti tekstą braukdami pirštu nuo vienos raidės prie kitos klaviatūroje ekrane.

Galite pakelti pirštą tarp žodžių, kad telefonas juos atpažintų.

Įvestis gestu galimas tik naudojant klaviatūrą ekrane.

Teksto įvedimas naudojant Įvestis gestu funkciją

1

Kai įvedate tekstą naudodami klaviatūrą ekrane, braukdami pirštą nuo vienos

raidės prie kitos paraidžiui suveskite norimą žodį. Įvedę žodį, pakelkite pirštą.

2

Telefonas pasiūlo žodį remdamasis raidėmis, kurias palietėte vedžiodami.

Prireikus pasirinkite reikiamą žodį pasiūlymų juostoje. Norėdami peržiūrėti

daugiau pasirinkčių, slinkite žodžių pasiūlymų juostą į dešinę arba į kairę. Jei

norimo žodžio nerandate, vieną kartą bakstelėję ištrinkite visą žodį. Tada dar

kartą mėginkite suvesti žodį naudodamiesi Įvestis gestu arba bakstelėkite

kiekvieną žodžio raidę.

3

Jei yra įjungtas Tarpas tarp braukimų nustatymas, suveskite norimą įvesti žodį.

Jei ne, bakstelėkite tarpo klavišą ir suveskite kitą norimą įvesti žodį.

Norėdami įvesti sudurtinius žodžius, kai suaktyvintas nustatymas Tarpas tarp braukimų, gali

reikėti braukiant įvesti pirmą žodžio dalį, o tada įvesti likusią žodžio dalį bakstelint kiekvieną

raidę.

Norėdami keisti Įvestis gestu nustatymus

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite . Jei pasirinkote

daugiau nei vieną rašymo kalbą, palieskite ir palaikykite.

2

Bakstelėkite Teksto įvesties nustatymai.

3

Pažymėkite arba panaikinkite Įvestis gestu žymimojo langelio žymėjimą.

4

Jei norite, kad tarpai būtų automatiškai įterpiami tarp gestų ir nereikėtų

kiekvieną kartą bakstelėti tarpo klavišo, pažymėkite žymimąjį langelį Tarpas

tarp braukimų

.

Phonepad

„Phonepad“ yra panaši į standartinę 12 klavišų telefono klaviatūrą. Joje yra

nuspėjamojo teksto ir daugiafunkcės įvesties pasirinkčių. „Phonepad“ teksto įvesties

būdą galite įjungti klaviatūros nustatymuose. „Phonepad“ galima naudoti telefonui

esant vertikalioje padėtyje.

„Phonepad“ naudojimas

1 Pasirinkti teksto įvesties pasirinktį.

2 Perjungti simbolių dydį ir įjungti didžiąsias raides.

3 Rodyti skaičius.

4 Rodyti simbolius ir veidukus.

5 Įvesti tarpą.

26

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

6 Atidaryti įvesties nustatymų meniu, jei, pavyzdžiui, reikia keisti Rašymo kalbos. Šis klavišas taip pat

keičia rašymo kalbą, kai pasirinkta daugiau nei viena įvesties kalba.

7 Rašyti iš naujos eilutės arba patvirtinti teksto įvestį.

8 Trinti simbolį, esantį prieš žymeklį.

Visos iliustracijos skirtos tik iliustravimo tikslais, todėl jose vaizduojamas telefonas gali

nevisiškai atitikti tikrąjį telefoną.

„Phonepad“ atidarymas pirmą kartą

1

Bakstelėkite teksto įvedimo lauką, tada bakstelėkite arba palaikykite palietę

, jei jau pasirinkote daugiau nei vieną įvesties kalbą.

2

Bakstelėkite Klaviatūros išdėstymas ir pasirinkite pasirinktį.

Pasirinkę klaviatūros išdėstymo nustatymą, „Phonepad“ galėsite aktyvinti tiesiog bakstelėję

teksto įvedimo lauką.

Ekrano klaviatūros perjungimas į „Phonepad“ ir atvirkščiai

1

Įvesdami tekstą bakstelėkite arba palieskite ir palaikykite , jei jau

pasirinkote daugiau nei vieną įvesties kalbą.

2

Bakstelėkite Klaviatūros išdėstymas ir pasirinkite pasirinktį.

Nepamirškite, kad „Phonepad“ klaviatūra galima naudotis tik vertikalioje padėtyje.

Teksto įvedimas naudojant „Phonepad“

Naudodamiesi programa „Phonepad“, galite pasirinkti iš dviejų įvesties pasirinkčių:

Kai programoje „Phonepad“ pasirodo , bakstelėkite kiekvieną simbolio klavišą tik

vieną kartą, net jei norima raidė nėra pirmoji raidė ant klavišo. Bakstelėkite atsiradusį

žodį arba , jei norite peržiūrėti daugiau žodžio pasiūlymų ir pasirinkti žodį iš sąrašo.

Kai programoje „Phonepad“ atsiranda , bakstelėkite norimo įvesti simbolio klavišą

ekrane. Laikykite paspaudę šį klavišą, kol bus pasirinktas norimas simbolis. Norėdami

įvesti kitus simbolius, atlikite tuos pačius veiksmus.

Skaitmenų įvedimas naudojant „Phonepad“

Atidarę programą „Phonepad“, bakstelėkite . Atsiras „Phonepad“ klaviatūra su

skaitmenimis.

Simbolių ir veidukų įterpimas naudojant „Phonepad“

1

Atidarę programą „Phonepad“, bakstelėkite

. Atsiras simbolių ir veidukų

tinklelis.

2

Norėdami matyti daugiau pasirinkčių, slinkite į viršų arba į apačią. Bakstelėkite

norimą pasirinkti simbolį arba veiduką.

Klaviatūros ir „Phonepad“ nustatymai

Galite pasirinkti klaviatūros ekrane ir „Phonepad“ nustatymus, pvz., rašymo kalbą ir

automatinį taisymą.

Prieiga prie klaviatūros, ir „Phonepad“ nustatymų

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane arba „Phonepad“, bakstelėkite

. Jei pasirinkote daugiau nei vieną rašymo kalbą, palieskite ir palaikykite.

Rašymo kalbos keitimas naudojant klaviatūrą ekrane arba „Phonepad“

1

Įvesdami tekstą bakstelėkite arba palieskite ir palaikykite , jei jau

pasirinkote daugiau nei vieną įvesties kalbą.

2

Bakstelėkite Rašymo kalbos ir pasirinkite kalbas, kurias norite naudoti

rašydami.

3

Jei pasirinkote daugiau nei vieną įvesties kalbą, bakstelėdami perjunkite

pasirinktas rašymo kalbas.

27

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Klaviatūrų perjungimas

1

Jei įvesdami tekstą norite atidaryti pranešimų skydelį, būsenos juostą vilkite

žemyn.

2

Bakstelėkite Pasirinkti įvesties metodą ir pasirinkite pasirinktį.

Teksto įvesties nustatymai

Įvesdami tekstą galite atidaryti teksto įvesties nustatymų meniu, kuris padeda nustatyti

teksto nuspėjimo pasirinktis. Pavyzdžiui, galite nuspręsti, kaip telefone turi būti

pateikiami alternatyvūs žodžiai ir kaip žodžiai turi būti taisomi juos įvedant, arba

nustatyti, kad teksto įvesties programa įsimintų naujus rašomus žodžius.

Teksto įvesties nustatymų keitimas

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane arba „Phonepad“, bakstelėkite

arba palaikykite palietę .

2

Bakstelėkite Teksto įvesties nustatymai.

3

Pasirinkite norimus nustatymus.