Sony Xperia E - Skatīt savus tiešsaistes albumus

background image

Skatīt savus tiešsaistes albumus

Albumā varat skatīt fotoattēlus un video, ko esat augšupielādējis kādā tiešsaistes

pakalpojumā, piemēram, Picasa™ and Facebook™. Skatiet savu draugu komentārus

un pievienojiet arī savējos. Kad skatāt savus albumus sociālajā tīklā Facebook™,

varat kādu fotoattēlu ieteikt vai atzīmēt ar "Like" ("Patīk").

Cilnes Tiešsaiste pārskats

76

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Pieejamo tiešsaistes albumu skaits.

2

Aktīvs tiešsaistes pakalpojums.

3

Tiešsaistes albuma nosaukums.

4

Tiešsaistes albuma objektu skaits.

No tiešsaistes pakalpojumiem saņemtu fotoattēlu skatīšana albumā

1

Pārliecinieties, vai esat pierakstījies attiecīgā tiešsaistes pakalpojumā,

piemēram, Facebook™.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet Albums > Tiešsaiste. Tiek parādīti visi pieejamie tiešsaistes

albumi.

4

Piesitiet jebkuram albumam, lai skatītu tā saturu, pēc tam piesitiet fotoattēlam

albumā.

5

Lai skatītu nākamo fotoattēlu vai videoklipu, fotoattēlu skatītājā švīkājiet pa

kreisi. Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, švīkājiet pa labi.

Komentāru skatīšana un pievienošana tiešsaistes albuma saturam

1

Kad skatāt fotoattēlu no tiešsaistes albuma, piesitiet ekrānu, lai parādītos

rīkjoslas, pēc tam piesitiet , lai skatītu komentārus.

2

Lai skatītu vairāk komentāru, ritiniet ekrānu uz leju.

3

Lai pievienotu savus komentārus, ievadiet tos ekrāna apakšējā daļā, pēc tam

piesitiet Publicēt.

Fotoattēla vai video ieteikšana pakalpojumā Facebook™

Skatoties fotoattēlus vai video kādā no saviem Facebook™ albumiem, piesitiet

ekrānam, lai rādītu rīkjoslas, un pēc tam piesitiet , lai rādītu, ka jums patīk

attiecīgais objekts, pakalpojumā Facebook™.

77

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.