Sony Xperia E - Tālrunī saglabātu fotoattēlu un video skatīšana

background image

Tālrunī saglabātu fotoattēlu un video skatīšana

Albuma Attēli cilnes režģa skatā varat skatīt fotoattēlu un video sīktēlus. Varat arī

atvērt visu albumu saraksta skatu un atrast katras mapes saturu.

Cilnes Attēli apskats

1

Fotoattēlu un videoklipu režģa skats.

2

Fotoattēlu un videoklipu kopskaits.

71

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

3

Objektu datums un skaits nākamajā grupā.

4

Piesitiet fotoattēlam vai videoklipam, lai to skatītu.

5

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu vairāk satura.

6

Pārslēdzieties uz saraksta skatu ar visām mapēm, kurās ir tālrunī saglabātie attēli un videoklipi.

7

Saraksta skats ar visām mapēm, kurās ir tālrunī saglabātie attēli un videoklipi.

8

Piesitiet, lai atgrieztos režģa skatā cilnē Attēli.

9

Mapju skaits, kurās ir attēli un videoklipi.

10 Mape, kurā ir visi ar tālruņa kameru uzņemtie attēli.

11 Mape, kurā ir visi ar tālruņa kameru uzņemtie videoklipi.

12 Visas pārējās mapes, kurās ir attēli un/vai videoklipi, kurus esat lejupielādējis vai nokopējis tālrunī.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana režģa skatā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Albums. Visi fotoattēli un video tiek parādīti hronoloģiski

kārtotā režģī. Videoklipi ir apzīmēti ar .

3

Piesitiet fotoattēlam vai videoklipam, lai to skatītu.

4

Švīkājiet pa kreisi, lai skatītu nākamo fotoattēlu vai videoklipu. Lai skatītu

iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, švīkājiet pa labi.

Ja, pagriežot tālruni uz sāniem, ekrāna orientācija automātiski nemainās, atzīmējiet izvēles

rūtiņu Autom. pagriezt ekrānu sadaļā Iestatījumi > Displejs.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana saraksta skatā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Albums > Attēli.

3

Piesitiet . Mapes, kurās ir ar šo tālruni uzņemtie fotoattēli un video, ir

redzamas augšpusē. Visas citas mapes, kurās ir jūsu tālrunī saglabātie attēli un

video, tiek parādītas sarakstā, kas sakārtots alfabētiskā kārtībā.

4

Piesitiet mapei, kuru vēlaties atvērt. Mapes saturs ir redzams kā hronoloģiski

sakārtots režģis. Videoklipi ir apzīmēti ar .

5

Piesitiet fotoattēlam vai videoklipam, lai to skatītu.

6

Švīkājiet pa kreisi, lai skatītu nākamo fotoattēlu vai videoklipu. Lai skatītu

iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, švīkājiet pa labi.

Ja, pagriežot tālruni uz sāniem, ekrāna orientācija automātiski nemainās, atzīmējiet izvēles

rūtiņu Autom. pagriezt ekrānu sadaļā Iestatījumi > Displejs.

72

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sīktēlu lieluma mainīšana albumā

Kad albumā skatāt fotoattēlu un video sīktēlus, izpletiet divus pirkstus, lai

tuvinātu sīktēlus, vai virziet tuvāk divus pirkstus, lai tālinātu sīktēlus.

Darbošanās ar albuma fotoattēliem un video pakešveidā

1

Kad albumā skatāt fotoattēlu un video sīktēlus, nospiediet un piesitiet Atlasīt

objektus

, lai aktivizētu to atlases režīmu.

2

Piesitiet objektiem, ar kuriem vēlaties darboties. Atlasītie objekti ir atzīmēti ar

zilu rāmi.

3

Izmantojiet rīkjoslas rīkus ekrāna augšdaļā, lai darbotos ar atlasītajiem

objektiem.

Lai aktivizētu atlases režīmu, varat arī pieskarties un turēt objektu līdz tā rāmis kļūst zils. Pēc

tam varat piesist citiem objektiem, lai tos atlasītu.

Darbošanās ar fotoattēliem albumā

Albumā jūs varat rediģēt fotoattēlus. Piemēram, varat apgriezt fotoattēlus, saistīt tos ar

kontaktiem vai izmantot tos kā fonu.

Fotoattēla tuvināšana

Kad skatāt fotoattēlu, divreiz piesitiet ekrānam, lai to tuvinātu. Vēlreiz divas reizes

piesitiet ekrānam, lai fotoattēlu tālinātu.

Kad skatāt fotoattēlu, izpletiet divus pirkstus, lai to tuvinātu, vai savelciet divus pirkstu,

lai to tālinātu.

Fotoattēlu slaidrādes skatīšana

1

Lai sāktu atskaņot visus fotoattēlus albumā, fotoattēla skatīšanas laikā

nospiediet un piesitiet Slaidrāde.

2

Lai pārtrauktu slaidrādi, piesitiet fotoattēlam.

Fotoattēla pagriešana

1

Kad skatāt fotoattēlu, nospiediet .

2

Izvēlieties Pagriezt pa kreisi vai Pagriezt pa labi. Fotoattēls tiek saglabāts

jaunajā orientācijā.

Fotoattēla apgriešana

1

Fotoattēlu skatīšanas laikā nospiediet , pēc tam piesitiet Apgriezt.

2

Lai pielāgotu apgriešanas rāmi, pieskarieties apgriešanas rāmja malai un turiet

to. Kad kvadrāti stūros pazūd, velciet uz iekšpusi vai ārpusi, lai mainītu rāmja

izmērus.

3

Lai vienlaicīgi mainītu visu apgriešanas rāmja malu izmērus, pieskarieties un

turiet vienu no četriem stūriem, kamēr kvadrāti stūros pazūd, pēc tam attiecīgi

velciet stūri.

4

Lai apgriešanas rāmi pārvietotu uz citu fotoattēla apgabalu, pieskarieties rāmja

iekšpusē un turiet to, pēc tam velciet to uz vēlamo pozīciju.

5

Lai saglabātu aprieztā fotoattēla kopiju, piesitiet Apgriezt. Sākotnējā

neapgrieztā versija joprojām ir pieejama tālruņa atmiņas kartē.

Fotoattēla izmantošana par kontakta attēlu

1

Kad skatāt fotoattēlu, nospiediet , pēc tam piesitiet Lietot kā > Kontakta

attēls

.

2

Atlasiet kontaktu, kuru vēlaties saistīt ar šo fotoattēlu.

3

Ja nepieciešams, apgrieziet fotoattēlu.

4

Piesitiet Apgriezt.

Lai fotoattēlu izmantotu kā fonu

1

Kad skatāt fotoattēlu, nospiediet , pēc tam piesitiet Lietot kā > Fons.

2

Ja nepieciešams, apgrieziet fotoattēlu.

3

Piesitiet Apgriezt.

73

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Fotoattēlu rediģēšana

Fotoattēlu skatīšanas laikā nospiediet , pēc tam piesitiet Rediģēt fotoattēlu.

Lai kopīgotu fotoattēlu

1

Fotoattēlu skatīšanas laikā piesitiet ekrānam, lai kļūtu redzama rīkjosla, pēc tam

piesitiet .

2

Izvēlnē, kas atvērsies, piesitiet lietotnei, ko vēlaties izmantot, lai kopīgotu

fotoattēlu, pēc tam veiciet nepieciešamās darbības, lai nosūtītu fotoattēlu.

Atrašanās vietas atzīmes pievienošana fotoattēlam

1

Lai atvērtu kartes ekrānu, fotoattēlu skatīšanas laikā piesitiet ekrānam, lai tiktu

parādīta rīkjosla, pēc tam piesitiet .

2

Lai novietotu fotoattēlu uz kartes, atrodiet un piesitiet vēlamajai atrašanās vietai.

3

Lai pielāgotu fotoattēla atrašanās vietu, piesitiet tai vietai kartē, kur vēlaties

pārvietot fotoattēlu.

4

Kad esat beidzis, piesitiet Labi, lai saglabātu atrašanās vietas atzīmi, un

atgriezieties fotoattēlu skatītājā.

Kad fotoattēlam ir pievienota atrašanās vietas atzīme, parādās kopā ar informāciju par

atrašanās vietu. Lai skatītu fotoattēlu kartē, varat piesist šai ikonai.

Fotoattēla dzēšana

1

Fotoattēlu skatīšanas laikā piesitiet ekrānam, lai kļūtu redzama rīkjosla, pēc tam

piesitiet .

2

Piesitiet Labi.

Darbošanās ar video albumā

Izmantojiet albumu, lai skatītu video, ko esat uzņēmis ar kameru, lejupielādējis vai

nokopējis atmiņas kartē. Varat arī koplietot video ar draugiem vai augšupielādēt tos

vietnē YouTube™.

Videoklipa atskaņošana

1

Atveriet Attēli cilni albumā.

2

Atrodiet video, ko vēlaties atvērt, izmantojot režģa skatījumu vai saraksta

skatījumu.

3

Piesitiet videoklipam, lai to atskaņotu.

4

Ja nav redzamas atskaņošanas vadīklas, piesitiet ekrānam, lai tās tiktu

parādītas. Lai slēptu vadīklas, vēlreiz piesitiet ekrānam.

Videoklipa apturēšana

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai parādītu vadīklas.

2

Piesitiet .

Videoklipa pārtīšana uz priekšu vai attīšana

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai parādītu vadīklas.

2

Velciet norises joslas marķieri pa kreisi, lai attītu, vai pa labi, lai pārtītu uz

priekšu.

Videoklipa skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu.

Lai kopīgotu videoklipu

1

Kad tiek atskaņots video, nospiediet , pēc tam piesitiet Kopīgot.

2

Atvērtajā izvēlnē piesitiet lietotnei, kuru vēlaties izmantot atlasītā videoklipa

kopīgošanai, un pēc tam veiciet nepieciešamās darbības, lai to nosūtītu.

Iespējams, ka ar autortiesībām aizsargātus objektus nevarēsit kopēt, sūtīt vai pārsūtīt. Daži

objekti var netikt nosūtīti ar tad, ja to faili ir pārāk lieli.

74

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Videoklipa dzēšana

1

Albumā atrodiet video, ko vēlaties dzēst.

2

Pieskarieties un turiet video, lai aktivizētu atlases režīmu. Video sīktēla rāmis

kļūst zils, kad ir atlasīts.

3

Piesitiet un pēc tam Labi.