Sony Xperia E - Ierīces atrašana

background image

Ierīces atrašana

Ir vairāki veidi, kā atrast un aizsargāt savu ierīci, ja tā tiek nozaudēta. Izmantojot

pakalpojumu my Xperia, jūs varat:

meklēt savu ierīci kartē;

aktivizēt skaņas signālu, kas darbojas arī tad, ja ierīce darbojas klusajā režīmā;

attāli bloķēt ierīci un parādīt tajā savu kontaktinformāciju;

kritiskā situācijā attāli izdzēst ierīces iebūvētajā un ārējā atmiņā esošo informāciju.
Ja jūsu ierīcē ir aktivizēts pakalpojums my Xperia, jums ir tikai jādodas uz vietni

myxperia.sonymobile.com un jāpierakstās ar savu Google™ kontu. Ja šis

pakalpojums nav aktivizēts, to var aktivizēt manuāli, izmantojot izvēlni Iestatījumi.

Pakalpojums my Xperia var nebūt pieejams visās valstīs/reģionos.

Lai manuāli aktivizētu pakalpojumu my Xperia,

1

velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet Xperia™ > MyXperia™ > Activate.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu un pēc tam piesitiet Accept.

105

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.