Sony Xperia E - Tālruņa aizslēgšana un aizsardzība

background image

Tālruņa aizslēgšana un aizsardzība

IMEI numurs

Katram tālrunim ir unikāls IMEI (International Mobile Equipment Identity –

starptautiskais mobilās ierīces identifikators) numurs. Saglabājiet šī numura kopiju. Ja

tālruni jums nozog, tīkla operators var izmantot šo IMEI numuru, lai pārtrauktu tālruņa

piekļuvi tīklam valstī, kurā atrodaties.

IMEI numura skatīšana

Lai skatītu IMEI numuru, izslēdziet tālruni, noņemiet akumulatora vāciņu un izņemiet

akumulatoru.

Atveriet tālruņa numuru sastādīšanas ekrānu un ievadiet

*#06#*

.

IMEI numura skatīšana tālrunī

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Par tālruni > Statuss.

3

Lai skatītu IMEI numuru, ritiniet līdz IMEI.

SIM kartes aizsardzība

SIM kartes slēgšana aizsargā tikai jūsu abonementu. Tālrunis joprojām darbosies, ja

tajā tiks ievietotas divas jaunas SIM kartes. Ja SIM kartes slēgšana ir ieslēgta,

jāievada PIN (Personal Identity Number — personiskais identifikācijas numurs). Ja

PIN ievadīsit nepareizi vairāk reižu nekā atļauts, jūsu SIM karte tiks bloķēta. Jāievada

103

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

PUK (Personal Unblocking Key — personiskā atbloķēšanas atslēga) un pēc tam jauns

PIN. PIN, PIN2 un PUK izsniedz tīkla operators.

SIM kartes PIN bloķēšanas aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Drošība > Iestatīt SIM kartes slēgšanu.

3

Piesitiet Slēdziet SIM karti.

4

Ievadiet SIM kartes PIN un piesitiet Labi.

SIM kartes PIN mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Drošība > Iestatīt SIM kartes slēgšanu.

3

Piesitiet Mainīt SIM PIN kodu.

4

Ievadiet veco SIM kartes PIN un piesitiet Labi.

5

Ievadiet jauno SIM kartes PIN un piesitiet Labi.

6

Atkārtoti ievadiet jauno SIM kartes PIN un piesitiet Labi.

SIM kartes PIN2 mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi

3

Piesitiet Fiksēto nr. sast. numuri > Mainīt PIN2 kodu.

4

Ievadiet veco SIM kartes PIN2 un piesitiet Labi.

5

Ievadiet jauno SIM kartes PIN2 un piesitiet Labi.

6

Apstipriniet jauno PIN2 un piesitiet Labi.

Slēgtas SIM kartes atbloķēšana

1

Kad tiek parādīts Ievadiet PUK kodu un jaunu PIN kodu, ievadiet PUK kodu.

2

Ievadiet jaunu PIN kodu un piesitiet Labi.

Ja nepareizu PUK kodu ievadāt pārāk daudz reižu, SIM karte tiek bloķēta. Tādā gadījumā

sazinieties ar tīkla operatoru, lai saņemtu jaunu SIM karti.

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet > Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2

Izvēlieties iespēju.

Ir ļoti svarīgi, lai jūs atcerētos ekrāna atslēgšanas shēmu — ar PIN vai paroli. Ja aizmirstat šos

datus, var nebūt iespējams atjaunot svarīgus datus, piemēram, kontaktus vai ziņas. Lai iegūtu

plašāku informāciju, sazinieties ar Sony klientu atbalsta dienestu.

Ekrāna atslēgšanas shēmas izveide

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana > Shēma.

3

Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus. Jums ir jāizvēlas drošības jautājums, kas

tiks izmantots, lai atslēgtu tālruni ekrāna atslēgšanas shēmas aizmiršanas

gadījumā.

Ekrāna atslēgšana, izmantojot ekrāna atslēgšanas shēmu

1

Aktivizējiet ekrānu.

2

Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu.

Ja uz ekrāna zīmētā atslēgšanas shēma tiek noraidīta piecas reizes pēc kārtas, ir iespēja gaidīt

30 sekundes un tad mēģināt atkārtoti, vai arī atbildēt uz izvēlēto drošības jautājumu.

104

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ekrāna atslēgšanas shēmas mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

3

Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu.

4

Piesitiet Shēma.

5

Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Ekrāna atslēgšanas shēmas atspējošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet > Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2

Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu.

3

Piesitiet Bīdīšana.

Ekrāna atslēgšanas PIN izveide

1

Sākuma ekrānā piesitiet > Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana > PIN.

2

Ievadiet ciparu PIN kodu.

3

Ja nepieciešams, piesitiet , lai minimizētu pilno tastatūru.

4

Piesitiet Turpināt.

5

Ievadiet PIN kodu atkārtoti un apstipriniet to.

6

Ja nepieciešams, piesitiet , lai minimizētu pilno tastatūru.

7

Piesitiet Labi.

Ekrāna atslēgšanas PIN atspējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet > Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2

Ievadiet PIN kodu un pēc tam piesitiet Tālāk.

3

Piesitiet Bīdīšana.

Ekrāna bloķēšanas paroles izveide

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet > Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana

> Parole.

2

Ievadiet paroli.

3

Ja nepieciešams, piesitiet , lai minimizētu pilno tastatūru.

4

Piesitiet Turpināt.

5

Ievadiet paroli atkārtoti un apstipriniet to.

6

Ja nepieciešams, piesitiet , lai minimizētu pilno tastatūru.

7

Piesitiet Labi.

Ekrāna atslēgšanas paroles atspējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet > Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2

Ievadiet paroli un piesitiet Tālāk.

3

Piesitiet Bīdīšana.