Sony Xperia E - Tālruņa atjaunināšana

background image

Tālruņa atjaunināšana

Atjauniniet tālruni ar visjaunāko programmatūras versiju, lai iegūtu optimālu veiktspēju

un jaunākos uzlabojumus.
Varat izmantot tālrunī atjaunināšanas centra lietotni, lai veiktu bezvadu atjaunināšanu,

vai arī datorā lietotni PC Companion, lai veiktu atjaunināšanu, izmantojot USB kabeļa

savienojumu. Ja atjaunināt bezvadu režīmā, varat izmantot vai nu mobilo tīklu, vai
Wi-Fi

®

tīkla savienojumu. Pirms tālruņa atjaunināšanas pārliecinieties, vai ir dublēti un

saglabāti visi tālrunī esošie dati.

Ja veicat atjaunināšanu, izmantojot atjaunināšanas centra lietotni, tiek izveidots datu

savienojums, un saistībā ar to var tikt piemērota maksa. Turklāt atjauninājumu pieejamība

mobilajā tīklā ir atkarīga no tīkla operatora. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla

operatoru.

Tālruņa atjaunināšana bezvadu režīmā

Izmantojiet lietotni Atjaunināšanas centrs, lai atjauninātu tālruni bezvadu režīmā. Varat

manuāli lejupielādēt programmatūras atjauninājumus vai iestatīt lietotni

Atjaunināšanas centrs tā, lai tālrunis tiek automātiski atjaunināts, tiklīdz atjauninājumi

ir pieejami lejupielādei. Ja ir aktivizēta automātiskās atjaunināšanas funkcija, tiklīdz

kļūst pieejams kāds atjauninājums, statusa joslā tiek parādīts attiecīgs paziņojums.

Manuāla programmatūras atjauninājumu lejupielāde no atjaunināšanas centra

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Update Center.

3

Atlasiet vajadzīgo lietotnes vai sistēmas atjauninājumu un piesitiet Lejupielādēt

vai Atj. visu, lai lejupielādētu visus lietotņu atjauninājumus.

Lietotnes atjauninājumi pēc lejupielādēšanas tiek palaisti automātiski. Izmantojot sistēmas

atjauninājumus, uzgaidiet, līdz tālrunis tiek restartēts, pēc tam instalējiet atjauninājumu

manuāli. Turklāt, lejupielādējot atjauninājumus 3G/mobilajos tīklos, var tikt piemērota maksa

par datu savienojumu.

Automātisko programmatūras atjauninājumu aktivizēšana no atjaunināšanas

centra

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Update Center.

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet Iestatījumi.

4

Piesitiet Atļaut automātiskās lejupielādes un atlasiet, vai atjauninājumus
lejupielādēt, izmantojot 3G un Wi-Fi

®

tīklus vai tikai Wi-Fi

®

tīklus. Atjauninājumi

tagad tiks lejupielādēti automātiski, tiklīdz tie kļūs pieejami.

Lejupielādējot atjauninājumus 3G/mobilajos tīklos, var tikt piemērota maksa par datu

savienojumu.

Sistēmas atjauninājumu instalēšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Update Center.

3

Atlasiet instalējamo sistēmas atjauninājumu un pēc tam piesitiet Instalēt.

Tālruņa atjaunināšana, izmantojot USB kabeļa savienojumu

Daži atjauninājumi nav pieejami lejupielādei bezvadu tīklā. Lai jūs informētu par

šādiem atjauninājumiem, statusa joslā tiek parādīti paziņojumi. Lai lejupielādētu un

palaistu atjauninājumus, ir nepieciešams USB kabelis un dators, kurā tiek darbināta

programma PC Companion. Lai datorā instalētu programmu PC Companion, varat

izmantot tālrunī saglabātos instalēšanas failus, kā arī varat tieši lejupielādēt šo

programmu no vietnes

PC Companion.

102

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Programmas PC Companion lejupielāde no tālruņa

1

Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.

2

Kad tiek parādīta uzvedne, izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus, lai datorā

sāktu programmas PC Companion instalēšanu.

Programmu PC Companion var lejupielādēt arī no vietnes

PC Companion

.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde, izmantojot USB kabeļa savienojumu

1

Datorā instalējiet programmu PC Companion, ja tā vēl nav instalēta.

2

Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3

Datorā

. Palaidiet programmu PC Companion. Pēc īsa brīža programmā PC

Companion tiek noteikts jūsu tālrunis un tiek meklēta jauna tālruņa

programmatūra.

4

Tālrunī

. Kad statusa joslā tiek parādīti ziņojumi, izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus, lai veiktu attiecīgos programmatūras atjauninājumus.

Tālruņa atjaunināšana, izmantojot Apple® Mac® datoru

1

Apple

®

Mac

®

datorā instalējiet lietotni Bridge for Mac, ja tā vēl nav instalēta.

2

Savienojiet tālruni ar Apple

®

Mac

®

datoru, izmantojot USB kabeli.

3

Datorā

. Palaidiet lietotni Bridge for Mac. Pēc īsa brīža lietotnē Bridge for Mac

tiek noteikts tālrunis un meklēta jauna tālruņa programmatūra.

4

Datorā

. Ja tiek atrasts jauns tālruņa programmatūras atjauninājums, ir redzams

uznirstošais logs. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījums, lai veiktu attiecīgos

programmatūras atjauninājumus.

Lietotni Bridge for Mac var lejupielādēt no vietnes

Bridge for mac

.