Sony Xperia E - Tālruņa utilizācija

background image

Tālruņa utilizācija

Jums mājās ir vecs tālrunis? Varbūt vēlaties to utilizēt? Tādā veidā palīdzēsiet mums

atkārtoti izmantot tā materiālus un komponentus, kā arī aizsargāsiet vidi! Uzziniet

vairāk par utilizēšanas iespēju savā reģionā vietnē

blogs.sonymobile.com/about-us/

sustainability/commitment/overview/.

106

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.