Sony Xperia E - Tālruņa iestatījumu pārskats

background image

Tālruņa iestatījumu pārskats

Iepazīstiet tālruņa uzstādījumus, lai to varētu personalizēt atbilstoši savām

vajadzībām.

Wi-Fi

Ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi®, meklējiet pieejamos Wi-Fi®

tīklus vai pievienojiet Wi-Fi® tīklu.

Bluetooth

Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth™, meklējiet pieejamās

Bluetooth™ ierīces un padariet savu tālruni uztveramu vai

neuztveramu citām Bluetooth™ ierīcēm.

Datu lietojums

Ieslēdziet vai izslēdziet mobilo datplūsmu un sekojiet līdzi

informācijai par datu izmantošanu noteiktā laika periodā.

Vēl...

Ieslēdziet vai izslēdziet lidmašīnas režīmu, konfigurējiet VPN un

mobilo tīklu iestatījumus un iespējojiet tālruni kopīgot savu

mobilo datu savienojumu kā portatīvu Wi-Fi® tīklāju vai

izmantojot USB saistīšanu vai Bluetooth™ saistīšanu.

Zvanu iestatījumi

Pārvaldiet un konfigurējiet fiksēto numuru sastādīšanas numuru,

balss pasta un interneta zvanu iestatījumus.

Skaņa

Konfigurējiet, kā tālrunim jāzvana, jāvibrē vai jābrīdina par

ienākošiem sakariem. Izmantojot šos iestatījumus, var arī iestatīt

mūzikas, video, spēļu vai citas multivides ar audio skaļumu, kā

arī veikt ar to saistītus pielāgojumus.

Displejs

Iespējojiet, lai tālruņa ekrāns pārslēgtu orientāciju, kad tālrunis

tiek pagriezts. Varat arī iestatīt spilgtumu, fonta lielumu, fonu un

ekrāna taimautu.

Atmiņa

Pārbaudiet, cik liela ir pieejamā vieta tālruņa iekšējā atmiņā un

SD kartē. Varat arī izdzēst SD kartes saturu vai padarīt karti

nepieejamu, lai varētu to droši noņemt.

Akumulators

Apskatiet tālruņa akumulatora statusu. Varat arī apskatīt, cik ilgi

tālrunis lieto akumulatoru un kā dažādas lietotnes patērē

akumulatora enerģiju.

Lietotnes

Pārvaldiet darbībā esošās lietotnes, lejupielādētās lietotnes un

SD kartē esošās lietotnes.

Xperia™

Konfigurējiet USB savienojuma režīmu, tīkla savienojuma veidu

un interneta iestatījumus. Varat arī lietotnēs iespējot Facebook

funkcijas.

Konti un

sinhronizācija

Iespējojiet, lai tālrunis sinhronizētu datus ar sinhronizēšanas

kontiem, ko pievienojat.

Atrašanās vietu

pakalpojumi

Iespējojiet vai atspējojiet Google atrašanās vietas pakalpojumu,

GPS satelītus un lietotni Atrašanās vieta un Google meklēšana.

Drošība

Nodrošiniet tālruņa aizsardzību, iestatot dažādas atslēgas un

paroles. Varat arī atļaut instalēt lietotnes, kuras netiek

piedāvātas pakalpojumā Google Play™.

Valoda un ievade

Atlasiet tālruņa valodu, pielāgojiet teksta ievades iespējas,

pievienojiet vārdus personiskajai vārdnīcai un konfigurējiet runas

iestatījumus.

Dublēt un

atiestatīt

Dublējiet datus un atiestatiet tālruni.

107

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Datums un laiks

Iestatiet laiku un datumu vai izvēlieties lietot tīkla nodrošinātās

vērtības. Atlasiet sev vēlamo datuma un laika formātu.

Pieejamība

Iespējojiet instalētās pieejamības lietotnes un pielāgojiet

saistītos iestatījumus.

Izstrādātājiem

paredzētas

iespējas

Iestatiet iespējas lietotnes izstrādei. Piemēram, varat parādīt

CPU lietojumu tālruņa displejā un pieskārienu vizuālo reakciju.

Varat arī iestatīt, lai tālrunis pārietu atkļūdošanas režīmā, ja tiek

savienots ar USB.

Par tālruni

Skatiet informāciju par tālruni, piemēram, modeļa numuru,

programmaparatūras versiju, tālruņa numuru un signālu. Varat

arī atjaunināt programmatūru, lai iegūtu jaunāko versiju.