Sony Xperia E - Ekrāna bloķēšana

background image

Ekrāna bloķēšana

Ja ieslēgtam tālrunim ir iestatīts dīkstāves režīms, kas tiek aktivizēts pēc noteikta laika,

ekrāns paliek tumšs, lai tādējādi taupītu akumulatora jaudu, un tad tas tiek automātiski

11

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

bloķēts. Ekrāna bloķēšana novērš nevēlamas darbības uz skārienekrāna, kad tālrunis

netiek izmantots.

Ekrāna aktivizēšana

Uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas taustiņu .

Lai atslēgtu ekrānu

Velciet uz labo pusi pāri ekrānam.

Manuāla ekrāna bloķēšana

Kad ekrāns ir aktivizēts, uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu

.