Sony Xperia E - Salikšana

background image

Salikšana

Akumulatora vāciņa noņemšana

Izmantojot īkšķus, bīdiet akumulatora vāciņu nost no tālruņa.

Lai ievietotu atmiņas karti

Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai zelta krāsas

savienotāji būtu vērsti uz leju.

Atmiņas kartes izņemšana

1

Izslēdziet tālruni.

2

Noņemiet akumulatora vāciņu un akumulatoru.

3

Nospiediet lejup plastmasas skavu, kas notur atmiņas karti. Turot skavu

nospiestu, izmantojiet nagu, lai izvilktu atmiņas karti.

SIM kartes ievietošana

Neievietojiet SIM kartes slotā nesaderīgu SIM karti. Tādējādi varat neatgriezeniski bojāt SIM

karti vai tālruni.

9

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Noņemiet akumulatora nodalījuma vāciņu un pēc tam ievietojiet SIM karti tai

paredzētajā slotā tā, lai zelta krāsas kontakti būtu vērsti uz leju.

SIM kartes izņemšana

1

Noņemiet akumulatora vāciņu un akumulatoru.

2

Novietojiet pirkstgalu uz SIM kartes un izbīdiet to no slota.

Akumulatora ievietošana

1

Noņemiet akumulatora vāciņu.

2

Ievietojiet akumulatoru tā, lai akumulatora izmantošanas etiķetes būtu vērstas

uz augšu, bet savienotāji būtu vērsti viens pret otru.

Akumulatora izņemšana

1

Noņemiet akumulatora vāciņu.

2

Ielieciet pirkstgalu akumulatora apakšējās daļas atverē un pabīdiet akumulatoru

uz augšu.

10

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Akumulatora vāciņa pievienošana

1

Novietojiet vāciņu uz tālruņa aizmugurējās daļas un pēc tam iestipriniet to

slotos.

2

Bīdiet vāciņu uz leju.