Sony Xperia E - Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

background image

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1

Nospiediet un turiet tālruņa labajā pusē esošo ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu

, līdz tālrunis novibrē.

2

Ja ekrāns kļūst tumšs, īslaicīgi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ,

lai aktivizētu ekrānu.

3

Lai atslēgtu ekrānu, velciet uz labo pusi pāri ekrānam.

4

Kad tiek parādīta uzvedne, ievadiet SIM kartes PIN un izvēlieties Labi.

5

Uzgaidiet, līdz tālrunis tiek startēts.

Jūsu SIM kartes sākotnējo PIN nodrošina tīkla operators, bet jūs to varat nomainīt izvēlnē

Iestatījumi. Lai labotu kļūdu SIM kartes PIN ievadīšanas laikā, piesitiet

.

Tālruņa izslēgšana

1

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un turiet to, līdz tiek atvērta

iespēju izvēlne.

2

Iespēju izvēlnē piesitiet Izslēgt.

3

Piesitiet Labi.

Tālruņa beidzēšana var ilgt kādu laiku.