Sony Xperia E - Sinhronizēšana ar Google™‎

background image

Sinhronizēšana ar Google™

Sinhronizējiet savu tālruni ar Gmail™, Google Calendar™, Google™ kontaktiem,

Google™ Chrome grāmatzīmēm un datiem no citiem Google pakalpojumiem, ko

lietojat. Skatiet un pārvaldiet tos tālrunī tikpat vienkārši kā datorā.
Pēc sinhronizēšanas Gmail™ ir pieejams lietotnē Gmail™; Google Calendar™ —

lietotnē Kalendārs; Google™ kontakti — lietotnē Kontakti; citi dati ir pieejami

atbilstošajās instalētajās Google lietotnēs.

Google™ konta iestatīšana tālrunī, lai veiktu automātisku sinhronizāciju

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.

3

Pārliecinieties, ka sinhronizācija ir ieslēgta, lai lietotnes var automātiski

sinhronizēt datus.

4

Piesitiet Pievienot kontu > Google.

5

Izpildiet reģistrācijas vednī sniegtos norādījumus, lai izveidotu Google™ kontu,

vai pierakstieties, ja jums jau ir konts.

6

Piesitiet Tālāk.

7

Piesitiet tikko izveidotajam Google™ kontam un pēc tam piesitiet objektiem,

kurus vēlaties sinhronizēt.

Manuālā sinhronizēšana ar Google™ kontu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.

3

Piesitiet tam Google™ kontam, kuru vēlaties sinhronizēt.

4

Nospiediet un pēc tam piesitiet Sinhronizēt tūlīt.

Pārlūka sinhronizēšana ar Google™ Chrome

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.

3

Piesitiet Google™ kontam, pēc tam atzīmējiet atbilstošo izvēles rūtiņu, lai

sinhronizētu pārlūku.

Google™ konta noņemšana tālrunī

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.

3

Piesitiet Google™ kontam, kuru vēlaties noņemt kontu sarakstā.

4

Nospiediet un pēc tam piesitiet Noņemt kontu.

5

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Noņemt kontu.

93

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.