Sony Xperia E - Sinhronizēšana, izmantojot SyncML™‎

background image

Sinhronizēšana, izmantojot SyncML™

Sinhronizējiet tālruni ar interneta serveri, izmantojot SyncML™. Tālrunī skatiet un

pārvaldiet kontaktus, kalendāru un grāmatzīmes tikpat vienkārši kā datorā.

SyncML™ konta iestatīšana tālrunī

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.

3

Pārliecinieties, vai sinhronizācija ir ieslēgta, lai jūsu dati tiktu sinhronizēti

automātiski atbilstoši iestatītajam intervālam.

4

Piesitiet Pievienot kontu > SyncML.

5

Piesitiet konta, servera adreses, lietotājvārda un paroles laukiem un ievadiet

nepieciešamo informāciju.

6

Piesitiet iespējai Sinhronizāc. intervāls un atlasiet, cik bieži veikt tālruņa

automātisko sinhronizēšanu.

7

Piesitiet objektam, ko vēlaties sinhronizēt, piemēram, kontaktiem. Pēc tam

ievadiet servera adresi, lietotājvārdu un paroli. Atkārtojiet šo darbību katram

objektam, ko vēlaties sinhronizēt.

8

Kad tas ir izdarīts, piesitiet Gatavs.

Lai iegūtu papildinformāciju par konta iestatījumiem, sazinieties ar SyncML™ tīkla operatoru.

Manuāla sinhronizēšana ar SyncML™ kontu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.

3

Piesitiet SyncML™ kontam, ko vēlaties sinhronizēt.

4

Nospiediet un pēc tam piesitiet Sinhronizēt tūlīt.

95

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sinhronizācijas intervāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un pēc tam piesitiet SyncML™

kontam.

3

Piesitiet Konta iestatījumi.

4

Piesitiet Sinhronizāc. intervāls un izvēlieties intervāla iespēju.

SyncML™ konta noņemšana tālrunī

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un pēc tam piesitiet SyncML™

kontam.

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet Noņemt kontu.

4

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Noņemt kontu.

96

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.