Sony Xperia E - Uzņēmuma e-pasta ziņu, kalendāra un kontaktu sinhronizēšana

background image

Uzņēmuma e-pasta ziņu, kalendāra un kontaktu

sinhronizēšana

Piekļūstiet savām uzņēmuma e-pasta ziņām, tikšanās ierakstiem kalendārā un

kontaktiem tieši savā tālrunī. Skatiet un pārvaldiet tos tikpat vienkārši kā datorā. Pēc

uzstādīšanas informāciju varat atrast, izmantojot programmas E-pasts, Kalendārs un

Kontakti

.

Lai varētu piekļūt iepriekš aprakstītajām funkcijām, uzņēmuma informācijai ir jāglabājas

Microsoft® Exchange serverī.

Uzņēmuma e-pasta, kalendāra un kontaktu iestatīšana tālrunī

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.

3

Pārliecinieties, vai sinhronizācija ir ieslēgta, lai jūsu dati tiktu sinhronizēti

automātiski atbilstoši iestatītajam sinhronizācijas intervālam.

4

Piesitiet Pievienot kontu > Uzņēmums.

5

Ievadiet uzņēmuma e-pasta adresi un paroli.

6

Piesitiet Tālāk. Tālrunis sāk izgūt jūsu konta informāciju. Ja notiek kļūme,

sazinieties ar tīkla administratoru, lai iegūtu plašāku informāciju, piemēram,

domēna nosaukumu un Exchange servera adresi.

7

Piesitiet Labi, lai atļautu uzņēmuma serverim kontrolēt tālruni.

8

Atlasiet, kādus datus vēlaties sinhronizēt ar tālruni, piemēram, kontaktus un

kalendāra ierakstus.

9

Ja vēlaties, aktivizējiet ierīces administratoru, lai atļautu uzņēmuma serverim

kontrolēt noteiktas drošības funkcijas jūsu tālrunī. Piemēram, atļaujiet

uzņēmuma serverim iestatīt paroles nosacījumus un atmiņas šifrēšanu.

10

Kad iestatīšana ir pabeigta, varat ievadīt uzņēmuma konta nosaukumu, lai to

varētu viegli atpazīt.

Uzņēmuma e-pasta, kalendāra un kontaktu iestatījumu rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un atlasiet uzņēmuma kontu.

3

Piesitiet Konta iestatījumi, pēc tam piesitiet uzņēmuma kontam, kuru vēlaties

rediģēt.

4

Mainiet vajadzīgos iestatījumus.

Sinhronizācijas intervāla iestatīšana uzņēmuma kontam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un atlasiet uzņēmuma kontu.

3

Piesitiet Konta iestatījumi, pēc tam piesitiet uzņēmuma kontam, kuram vēlaties

iestatīt sinhronizācijas līmeni.

4

Piesitiet Iesūtnes pārbaudes biežums un atlasiet intervāla iespēju.

Uzņēmuma konta noņemšana tālrunī

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un pēc tam piesitiet uzņēmuma

kontam.

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet Noņemt kontu.

4

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Noņemt kontu.