Sony Xperia E - Darba sākšana ar lietotni E-pasts

background image

Darba sākšana ar lietotni E-pasts

Lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas, izmantojot parasto e-pasta kontu vai uzņēmuma

kontu, tālrunī varat izmantot e-pasta lietotni. Vai arī abus. Tālrunī vienlaikus varat

izmantot vairākus e-pasta kontus. Var iestatīt, ka šie konti tiek atvērti vienā kombinētā

iesūtnē vai atsevišķās iesūtnēs. Ņemiet vērā, ka e-pasta ziņām, ko saņemat Gmail™

kontā, tālrunī var piekļūt gan no e-pasta, gan no Gmail™ lietotnēm.

Uzņēmuma Microsoft® Outlook® e-pasta ziņām ir jābūt saglabātām Microsoft® Exchange

serverī, lai funkcionalitāte darbotos, kā norādīts iepriekš. Plašāku informāciju skatiet sadaļā

Uzņēmuma e-pasta ziņu, kalendāra un kontaktu sinhronizēšana

94. lpp.

E-pasta kontu izmantošana

E-pasta konta iestatīšana tālrunī

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet .

3

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un pēc tam piesitiet Tālāk.

4

Ja iestatījumus e-pasta kontam nevar lejupielādēt automātiski, pabeidziet

iestatīšanu manuāli. Ja tas ir nepieciešams, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu

sniedzēju, lai iegūtu detalizētu informāciju par iestatījumiem. Lai tālrunī iestatītu

uzņēmuma e-pasta kontu, kā konta tipu atlasiet Exchange Active Sync.

5

Kad tiek parādīta uzvedne, ievadiet viegli atpazīstamu e-pasta konta

nosaukumu. Šis nosaukums būs redzams no šī konta sūtītajās e-pasta ziņās.

Kad tas ir izdarīts, piesitiet Tālāk.

Varat iestatīt vairāk nekā vienu e-pasta kontu.

Noklusējuma e-pasta konta iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet .

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet Iestatījumi.

4

Piesitiet kontam, kuru vēlaties lietot kā e-pasta ziņu rakstīšanas un sūtīšanas

noklusējuma kontu.

5

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Noklusējuma konts. Ikreiz, kad atvērsit e-pasta lietotni,

tiks parādīta noklusējuma konta iesūtne.

Ja jums ir tikai viens e-pasta konts, tas automātiski tiek iestatīts kā noklusējuma konts.

Papildu e-pasta konta pievienošana tālrunī

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet .

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet Iestatījumi.

4

Piesitiet Pievienot kontu.

5

Ievadiet e-pasta adresi un paroli un pēc tam piesitiet Tālāk.

6

Ja iestatījumus e-pasta kontam nevar lejupielādēt automātiski, pabeidziet

iestatīšanu manuāli. Ja nepieciešams, sazinieties ar savu e-pasta tīkla

operatoru, lai saņemtu detalizētus iestatījumus.

7

Kad tas tiek prasīts, ievadiet e-pasta konta nosaukumu, lai to varētu viegli

atpazīt. Tas pats vārds tiek rādīts e-pasta ziņās, kuras sūtāt no šī konta.

8

Kad tas ir izdarīts, piesitiet Tālāk.

Lai noņemtu tālrunī e-pasta kontu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet .

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet Iestatījumi.

4

Piesitiet kontam, kuru vēlaties noņemt.

5

Atrodiet un piesitiet Noņemt kontu > Labi.

51

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Gmail™ un citi Google™ pakalpojumi

Ja jums ir Google™ konts, tālrunī varat izmantot lietotni Gmail™, lai lasītu, rakstītu un

sakārtotu e-pasta ziņas. Ja tālrunī ir iestatīts un darbojas Google™ konts, varat arī

tērzēt ar draugiem, izmantojot lietotni Google Talk™, sinhronizēt tālruņa kalendāra

programmu, izmantojot lietotni Google kalendārs™, un lejupielādēt lietotnes un spēles

no pakalpojuma Google Play™.

Šajā nodaļā aprakstītie pakalpojumi un funkcijas, iespējams, tiek atbalstīti ne visās valstīs/

reģionos vai ne visos tīklos, un/vai tos atbalsta ne visi pakalpojumu sniedzēji visos reģionos.

Google™ konta iestatīšana tālrunī

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija > Pievienot kontu >

Google

.

3

Izpildiet reģistrācijas vedņa norādījumus Google™ konta izveidei vai, ja konts

jau ir izveidots, pierakstieties tajā. Tagad tālrunī varat lietot programmu

Gmail™, Google Talk™ un Google Calendar™.

Google™ kontu var arī izveidot vai iestatīt pirmajā tālruņa startēšanas reizē, izmantojot

iestatīšanas vedni. Vai arī varat pievienoties tiešsaistē un izveidot kontu vietnē

www.google.com/accounts

.

ProgrammasGmail™ atvēršana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Gmail.