Sony Xperia E - E-pasta lietošana

background image

E-pasta lietošana

E-pasta ziņas izveide un sūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet . Tiek

parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja vēlaties izmantot citu e-

pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai, kurā ir , pēc tam atlasiet

kontu, no kura vēlaties sūtīt ziņu.

2

Piesitiet .

3

Piesitiet Kam un sāciet rakstīt adresāta e-pasta adresi. Tiek parādīts dinamisks

atbilstošo adrešu saraksts. Piesitiet nepieciešamajai atbilstošajai adresei vai

ievadiet pilnu e-pasta adresi. Lai pievienotu vairāk adresātu, ievadiet komatu (,)

vai semikolu (;) un sāciet rakstīt citu vārdu. Lai izdzēstu adresātu, piesitiet .

4

Lai atlasītu kontaktos saglabātu e-pasta adresi, piesitiet , pēc tam atrodiet un

atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus adresāta laukam. Lai pievienotu vairākus

adresātus, atzīmējiet vajadzīgo adresātu izvēles rūtiņas. Kad tas ir izdarīts,

piesitiet Gatavs.

5

Piesitiet tēmas laukam un ievadiet e-pasta ziņas tēmu.

6

Lai pievienotu failu, nospiediet un pēc tam piesitiet Pievienot failu. Atlasiet

faila tipu un pēc tam parādītajā sarakstā piesitiet failam, kuru vēlaties pievienot.

7

Piesitiet pamatteksta laukam un ievadiet ziņas tekstu.

8

Lai pievienotu laukus Kopija/Diskrētā kopija, nospiediet un pēc tam piesitiet

Pievienot Cc/Bcc

.

9

Lai nosūtītu e-pasta ziņu, piesitiet .

E-pasta ziņu saņemšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet . Tiek parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne.

3

Ja vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai,

kurā ir , pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt. Ja vēlaties pārbaudīt

visus e-pasta kontus vienlaikus, piesitiet joslai, kurā ir , pēc tam piesitiet

Apvienotais skats

.

4

Lai lejupielādētu jaunas ziņas, piesitiet .

Ja esat iestatījis uzņēmuma e-pasta kontu, varat iestatīt pārbaudes biežumu uz Aut. (pašp. e-

pasts).

52

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

E-pasta ziņu lasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet . Tiek parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne.

Ja vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai,

kurā ir , un atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

E-pasta iesūtnē ritiniet uz augšu vai uz leju un piesitiet e-pasta ziņai, kuru

vēlaties lasīt.

4

Pamatteksta laukā izpletiet divus pirkstus vai savelciet tos kopā, lai tuvinātu vai

tālinātu.

5

Izmantojiet bultiņas uz priekšu un atpakaļ, lai lasītu nākamo vai iepriekšējo ziņu.

E-pasta ziņas pielikuma apskatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet . Tiek parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne.

Ja vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai,

kurā ir , pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

E-pasta iesūtnē atrodiet nepieciešamo ziņu un piesitiet tai. E-pasta ziņas ar

pielikumiem tiek norādītas ar .

4

Piesitiet pielikuma cilnei e-pasta ziņas pamattekstā. Visi pielikumi tiek parādīti

sarakstā.

5

Piesitiet Ielādēt zem pielikuma objekta.

6

Kad pielikums ir lejupielādēts, piesitiet Skatīt vai Saglabāt.

Sūtītāja e-pasta adreses saglabāšana kontaktos

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet . Tiek parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne.

Ja vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai,

kurā ir , pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

E-pasta iesūtnē atrodiet nepieciešamo ziņojumu un piesitiet tam.

4

Piesitiet sūtītāja vārdam.

5

Piesitiet Labi, ja tiek prasīts pievienot vārdu kontaktiem.

6

Atlasiet esošu kontaktu vai, ja vēlaties izveidot jaunu kontaktu, piesitiet Jauna

kontakta izveide

.

7

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet Gatavs.

Atbildēšana uz e-pasta ziņu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet . Tiek parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne.

Ja vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai,

kurā ir , pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

Atrodiet ziņu, uz kuru vēlaties atbildēt, un piesitiet tai, pēc tam piesitiet .

4

Lai atbildētu visiem, piesitiet , pēc tam piesitiet Atbildēt visiem.

5

Ievadiet atbildi un tad pieskarieties .

E-pasta ziņas pārsūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet . Tiek parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne.

Ja vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai,

kurā ir , pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

Atrodiet ziņu, kuru vēlaties pārsūtīt, un piesitiet tai.

4

Piesitiet un pēc tam Pārsūtīt.

5

Piesitiet Kam un ievadiet adresāta adresi.

6

Ievadiet ziņas tekstu un pēc tam piesitiet .

E-pasta ziņas dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet . Tiek parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja vēlaties

pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai, kurā ir ,

pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

E-pasta iesūtnē atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus e-pasta ziņai, kuru vēlaties

izdzēst, un pēc tam piesitiet .

53

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lasītas e-pasta ziņas atzīmēšana par nelasītu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet . Tiek parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne.

Ja vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai,

kurā ir , pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

Atzīmējiet vajadzīgās e-pasta ziņas izvēles rūtiņu un pēc tam piesitiet .

La nelasītu e-pasta ziņu atzīmētu kā lasītu, atzīmējiet tās izvēles rūtiņu un pēc tam piesitiet .

E-pasta ziņas atzīmēšana ar zvaigznīti

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet . Tiek parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne.

Ja vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai,

kurā ir , pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

Atzīmējiet tās e-pasta ziņas izvēles rūtiņu, kuru vēlaties atzīmēt ar zvaigznīti,

pēc tam piesitiet .

Lai e-pastai ziņai noņemtu zvaigznīti, atzīmējiet to un pēc tam piesitiet .

Visu ar zvaigznīti atzīmētu e-pasta ziņu skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam Atzīmēti ar zvaigznīti. Ar zvaigznīti atzīmētās e-pasta

ziņas no visiem jūsu kontiem tiek parādītas sarakstā.

E-pasta pārvaldība masveidā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet . Tiek

parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja vēlaties pārbaudīt citu e-

pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai, kurā ir , pēc tam atlasiet

kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

2

Atzīmējiet to e-pasta ziņu izvēles rūtiņas, kuras vēlaties atlasīt.

3

Kad esat pabeidzis, piesitiet kādai no ikonām rīkjoslā, lai, piemēram, pārvietotu

atlasītās e-pasta ziņas uz citu mapi.

Viena e-pasta konta visu mapju skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet . Tiek

parādīta jūsu noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja vēlaties pārbaudīt citu e-

pasta kontu, ko esat iestatījis tālrunī, piesitiet joslai, kurā ir , pēc tam atlasiet

kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

2

Lai skatītu visas konta mapes, piesitiet .

Iesūtnes pārbaudes biežuma maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet .

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet Iestatījumi.

4

Ja izmantojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet tā konta nosaukumam, kuru

vēlaties pielāgot.

5

Piesitiet Iesūtnes pārbaudes biežums un atlasiet kādu no iespējām.

54

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.