Sony Xperia E - Lietotnes Filmas izmantošana

background image

Lietotnes Filmas izmantošana

Filmu videoklipu atskaņošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Filmas. Visas filmas tiek parādītas režģī.

3

Piesitiet filmai, ko vēlaties atlasīt, pēc tam piesitiet , lai to atskaņotu.

4

Lai parādītu vai paslēptu atskaņotāja vadību, piesitiet ekrānam.

5

Lai apturētu filmu, piesitiet .

6

Lai filmu attītu atpakaļ, velciet norises joslas marķieri pa kreisi. Lai filmu pārtītu

uz priekšu, velciet norises joslas marķieri pa labi.

Filmas atskaņošana pilnekrāna režīmā

1

Lai parādītos atskaņotāja vadība, filmas atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam.

2

Piesitiet .

Lai filmu atskaņotu tās oriģinālajā izmērā, piesitiet .

Filmas kopīgošana

1

Filmas atskaņošanas laikā nospiediet , pēc tam piesitiet Kopīgot.

2

Atvērtajā izvēlnē piesitiet lietotnei, kuru vēlaties izmantot atlasītā videoklipa

kopīgošanai, un pēc tam veiciet nepieciešamās darbības, lai to nosūtītu.

Informācijas par filmu iegūšana manuāli

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Filmas. Visas filmas tiek parādītas režģī.

3

Nospiediet , pēc tam pārliecinieties, vai ir atzīmēta Tiešsaistes režīms izvēles

rūtiņa un vai jūsu tālrunim ir datu savienojums.

4

Pieskarieties un turiet filmu, par kuru vēlaties saņemt informāciju, pēc tam

sarakstā, kas kļūst redzams, piesitiet Meklēt informāciju.

5

Meklēšanas laukā ievadiet filmas atslēgvārdus, pēc tam piesitiet . Sarakstā

tiek parādītas visas sakritības.

6

Piesitiet rezultātam, ko vēlaties iegūt, pēc tam piesitiet Gatavs. Sākas

informācijas lejupielāde.

7

Kad lejupielāde ir pabeigta, piesitiet filmas nosaukumam, lai skatītu informāciju

par filmu. Ja informācija nav pareiza, piesitiet un meklējiet vēlreiz.

Datu pārraide var būt par maksu.

Informācijas par filmu tīrīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Filmas. Visas filmas tiek parādītas režģī.

3

Pieskarieties un turiet vēlamās filmas nosaukumu, pēc tam piesitiet Notīrīt

informāciju

sarakstā, kas kļūst redzams.

78

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.