Sony Xperia E - Izlases radiostaciju izmantošana

background image

Izlases radiostaciju izmantošana

Biežāk klausītās radiostacijas var saglabāt izlasē. Izmantojot izlasi, var ātri atgriezties

pie vajadzīgās radiostacijas.

Radiostacijas saglabāšana izlasē

1

Kad ir atvērts radio, pārejiet uz staciju, kuru vēlaties saglabāt izlasē.

2

Piesitiet .

Radiostacijas izņemšana no izlases

1

Kad ir atvērts radio, pārejiet uz staciju, kuru vēlaties izņemt no izlases.

2

Piesitiet .

Izlases radiostaciju pārslēgšana

Kad ir atvērts radio, piesitiet vai .

Lai pārslēgtu uz citu izlases radiostaciju, izlasē jābūt saglabātām vismaz divām radiostacijām.

Jauna radiostaciju meklēšana

Ja esat devies uz citu vietu vai jūsu pašreizējā atrašanās vietā ir uzlabojusies

uztveršana, var sākt jaunu radiostaciju meklēšanu.

Jaunā meklēšana neietekmēs saglabāto izlasi.

Jaunas radiostaciju meklēšanas startēšana

1

Kad ir atvērts radio, nospiediet .

2

Piesitiet Meklēt kanālus. Radio pārmeklē visu frekvenču diapazonu, un tiek

parādītas visas pieejamās stacijas.