Sony Xperia E - Par FM radio

background image

Par FM radio

FM radio tālrunī darbojas kā jebkurš FM radio. Piemēram, varat pārlūkot un klausīties

FM radiostacijas, kā arī saglabāt tās izlasē. Lai varētu izmantot radio, tālrunim ir

jāpievieno austiņa vai austiņas ar vadu. Tas ir nepieciešams, jo austiņa vai austiņas

darbojas kā antena. Kad kāda no šīm ierīcēm ir pievienota, pēc vēlēšanās varat

pārslēgt radio skaņu uz tālruņa skaļruņiem.

Startējot FM radio, automātiski tiek parādīti pieejamie kanāli. Ja kādā stacijā ir pieejama

RDS informācija, tā ir redzama dažas sekundes pēc stacijas klausīšanās sākšanas.

FM radio palaišana

1

Pievienojiet tālrunim austiņu vai austiņas.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet FM radio . Pieejamie kanāli tiek parādīti, ritinot frekvenču

diapazonu.

Startējot FM radio, automātiski tiek parādīti pieejamie kanāli. Ja kādā stacijā ir pieejama RDS

informācija, tā tiek parādīta dažas sekundes pēc kanāla klausīšanās sākuma.

Radiostaciju pārslēgšana

Radiostacijas frekvenču diapazonā var pārslēgt šādi:

Švīkājot uz augšu un uz leju.

Velkot.

Piesitot stacijas nosaukumam vai RDS informācijai (stacijas identifikatoram), ja tas ir

pieejams.

FM radio pārskats

1

Pāriet augstāk uz iepriekšējo izlases elementu (pieejams, ja ir saglabāta izlase)

2

Iestatītā frekvence

3

Saglabāt radiostaciju kā izlases elementu vai izņemt no izlases

4

Pāriet zemāk uz nākamo izlases elementu (pieejams, ja ir saglabāta izlase)

5

Izlasē saglabāta radiostacija

6

Radio ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

7

RDS (RDS plūsma) informācija — nav pieejama visās valstīs/reģionos

8

Atvērt lietotni TrackID™

62

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.