Sony Xperia E - Kalendārs

background image

Kalendārs un modinātājs

Kalendārs

Par kalendāru

Tālrunī ir kalendārs, kas paredzēts laika plānošanas pārvaldībai. Ja jums ir Google™

konts, tālruņa kalendāru varat sinhronizēt arī ar savu Web kalendāru. Skatiet sadaļu

Uzņēmuma e-pasta ziņu, kalendāra un kontaktu sinhronizēšana

94. lpp.

Kalendāra skata iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet Kalendārs.

2

Nospiediet un izvēlieties kādu no iespējām.

Vairāku kalendāru skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet Kalendārs.

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet Vēl > Mani kalendāri.

3

Piesitiet, lai atlasītu apskatāmos kalendārus.

Kalendāra notikuma izveide

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet Kalendārs.

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet Jauns pasākums.

3

Ievadiet notikuma nosaukumu, laiku, atrašanās vietu un aprakstu.

4

Ja nepieciešams, sadaļā Atkārtošana izvēlieties citu iespēju.

5

Izvēlieties notikumam atgādinājumu. Lai notikumam pievienotu jaunu

atgādinājumu, piesitiet .

6

Piesitiet Saglabāt.

Kad tuvojas tikšanās laiks, tālrunis atskaņo īsu skaņas signālu, lai par to atgādinātu. Statusa

joslā ir redzams arī

.

Kalendāra notikuma skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet Kalendārs.

2

Piesitiet apskatāmajam notikumam.

Kalendāra iestatījumu mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet Kalendārs.

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet Vēl > Iestatījumi.

3

Piesitiet, lai atvērtu maināmo iestatījumu, un rediģējiet, kā nepieciešams.