Sony Xperia E - Modinātājs

background image

Modinātājs

Par modinātāju

Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju un izvēlieties jebkuru skaņu, lai to iestatītu kā

modinātāja signālu. Ja tālrunis ir izslēgts, modinātājs nedarbojas. Taču tas darbojas,

ja tālrunī ir iestatīts klusais režīms.

Lai atvērtu modinātāju

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

99

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Jauna modinātāja iestatīšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

4

Piesitiet Piev. modinātāju.

5

Piesitiet Laiks un pielāgojiet laiku, ritinot uz augšu vai uz leju.

6

Piesitiet Iestatīt.

7

Ja nepieciešams, rediģējiet modinātāja iestatījumus.

8

Piesitiet Labi.

Iestatīta modinātāja rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

4

Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.

5

Piesitiet Laiks.

6

Ritiniet uz augšu vai leju, lai pielāgotu laiku.

7

Piesitiet Iestatīt.

8

Ja nepieciešams, rediģējiet modinātāja iestatījumus.

9

Piesitiet Labi.

Parādītais modinātāja laika formāts ir tāds pats, kādu izvēlējāties vispārīgajiem laika

iestatījumiem, piemēram, 12 vai 24 stundu.

Modinātāja deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

4

Noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus tam modinātājam, kuru vēlaties

deaktivizēt.

Iestatīta modinātāja aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

4

Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus modinātājam, kuru vēlaties aktivizēt.

Modinātāja dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

4

Pieskarieties dzēšamajam modinātājam un turiet to.

5

Piesitiet Dzēst modinātāju un pēc tam Labi.

Modinātāja zvana signāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

4

Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.

5

Piesitiet Zvana signāls un izvēlieties kādu no iespējām.

6

Piesitiet Gatavs un pēc tam Labi.

Periodiska modinātāja iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

4

Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.

5

Piesitiet Atkārtot.

6

Atzīmējiet vajadzīgo dienu izvēles rūtiņas un pēc tam piesitiet Labi.

7

Piesitiet Labi.

100

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Modinātāja nosaukuma iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

4

Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.

5

Piesitiet Iezīme un ievadiet modinātāja nosaukumu.

6

Piesitiet Labi.

Vibrēšanas funkcijas aktivizēšana modinātājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

4

Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.

5

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Vibrozvans un pēc tam piesitiet Labi.

Modinātāju iestatīšana, lai tie zvanītu, kad tālrunis ir klusajā režīmā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Pulkstenis.

3

Piesitiet Iestatīt modinātāju.

4

Nospiediet , pēc tam piesitiet Iestatījumi.

5

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Modinātājs klusajā rež..

Modinātāja atlikšana tā zvanīšanas laikā

Kad modinātājs zvana, piesitiet Atlikt.

Modinātāja izslēgšana tā zvanīšanas laikā

Kad modinātājs zvana, piesitiet Nerādīt.

101

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.