Sony Xperia E - Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pievienošana fotoattēliem

background image

Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pievienošana fotoattēliem

Ieslēdziet koordinātu pievienošanu, lai, uzņemot fotoattēlus, tiem pievienotu aptuvenu

ģeogrāfisko atrašanās vietu (koordinātas). Ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiek noteikta,

izmantojot bezvadu tīklus (mobilos vai Wi-Fi® tīklus) vai tehnoloģiju GPS.
Kad kameras ekrānā tiek parādīts simbols , koordinātu pievienošana ir ieslēgta, taču

ģeogrāfiskā atrašanās vieta nav atrasta. Kad tiek parādīts simbols , koordinātu

pievienošana ir ieslēgta un ir pieejama ģeogrāfiskā atrašanās vieta, tāpēc fotoattēliem

var pievienot koordinātas. Ja netiek rādīts neviens no šiem simboliem, koordinātu

pievienošana ir izslēgta.

65

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Koordinātu pievienošanas ieslēgšana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ja fotokamera nav izvēlēta, velciet uz .

3

Nospiediet , pēc tam piesitiet Koordinātu pievienošana > Ieslēgt.

4

Piesitiet Labi, lai piekristu GPS un/vai bezvadu tīklu ieslēgšanai.

5

Atzīmējiet vajadzīgās iespējas sadaļā Atrašanās vietu pakalpojumi.

6

Kad esat apstiprinājis iestatījumus, nospiediet , lai atgrieztos kameras

ekrānā.

7

Ja kameras ekrānā tiek parādīts , jūsu atrašanās vieta ir pieejama un attēlam

var pievienot koordinātas. Pretējā gadījumā pārbaudiet GPS un/vai bezvadu

tīkla savienojumu.