Sony Xperia E - Fotoattēlu uzņemšana ar fotokameru

background image

Fotoattēlu uzņemšana ar fotokameru

Izmantojot fotokameru, var fotografēt trijos veidos. Varat nospiest kameras taustiņu,

piesist ekrānā redzamajai kameras pogai vai pieskarties kādai vietai ekrānā.

Kameras atvēršana

Kad ekrāns ir aktīvs, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Kameras aizvēršana

Galvenajā kameras ekrānā nospiediet .

Fotografēšana, izmantojot kameras taustiņu

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ja fotokamera nav atlasīta, velciet uz .

3

Nospiediet kameras taustiņu pilnībā.

Fotografēšana, piesitot ekrānā redzamajai pogai

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ja fotokamera nav izvēlēta, velciet uz .

3

Lai parādītu visus iestatījumus, nospiediet .

4

Piesitiet Uzņemšanas metode un izvēlieties Ekrāna poga, ja vēl nav izvēlēts.

5

Pavērsiet kameru pret priekšmetu.

6

Piesitiet ekrānā redzamajai pogai . Tiklīdz atlaidīsit pirkstu, tiks uzņemts

fotoattēls.

Tālummaiņas funkcijas izmantošana

Kad kamera ir atvērta, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai

tuvinātu vai tālinātu.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana

1

Aktivizējiet kameru un pēc tam ekrāna apakšdaļā piesitiet kādam no sīktēliem,

lai atvērtu fotoattēlu vai videoklipu.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu fotoattēlus un videoklipus. Videoklipi ir

apzīmēti ar .

1. darbības ietvaros varat arī švīkāt sīktēlus no labās uz kreiso pusi un pēc tam atlasīt to, kuru

vēlaties skatīt.

Fotoattēla dzēšana

1

Atveriet fotoattēlu, kuru vēlaties dzēst.

2

Piesitiet ekrānam, lai tiktu parādīts objekts .

3

Piesitiet .

4

Piesitiet OK (Labi), lai apstiprinātu.