Sony Xperia E - Fotokameras iestatījumi

background image

Fotokameras iestatījumi

Fotokameras iestatījumu pielāgošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ja fotokamera nav izvēlēta, velciet uz .

3

Piesitiet kādai no iestatījumu ikonām, kas atrodas ekrāna kreisajā pusē.

4

Lai parādītu visus iestatījumus, nospiediet .

5

Atlasiet pielāgojamo iestatījumu un pēc tam rediģējiet to pēc nepieciešamības.

Fotokameras iestatījumu paneļa pielāgošana

1

Kad ir atvērta kamera, nospiediet , lai parādītu visus iestatījumus.

2

Pieskarieties pārvietojamajam iestatījumam, turiet to un velciet un vēlamo

pozīciju.

Ja iestatījums tiek izvilkts ārpus iestatījumu paneļa, izmaiņas tiek atceltas.

Pārskats par fotokameras iestatījumiem

Sižeti

Izmantojiet sižetu funkciju, lai ātri iestatītu kameru uzņemšanai bieži sastopamās

situācijās, lietojot iepriekš ieprogrammētus sižetus. Kamera nosaka vairākus

izvēlētajam sižetam piemērotus iestatījumus, nodrošinot labāko iespējamo fotoattēla

kvalitāti.

Izslēgt

Funkcija Sižeti ir izslēgta, un fotoattēlus var uzņemt manuāli.

Nakts sižets

Izmantojiet, fotografējot naktī vai vāja apgaismojuma apstākļos. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera

ir jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas virsmas.

Sports

Izmantojiet, lai fotografētu objektus, kas ātri kustas. Īss ekspozīcijas laiks mazina kustīgā objekta

izplūšanu attēlā.

Ekspozīcijas vērtība

Nosakiet gaismas daudzumu uzņemamajā fotoattēlā. Jo lielāka vērtība, jo lielāks gaismas daudzums.

Baltā balanss

Baltā balansa iestatījums pielāgo krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Automātiski

Automātiski pielāgojiet krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Spožs

Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai siltā apgaismojumā, piemēram, kvēlspuldžu gaismā.

Fluorescējošs

Pielāgojiet krāsu balansu luminiscējošam apgaismojumam.

66

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Dienasgaisma

Pielāgojiet krāsu balansu uzņemšanai ārpus telpām saulainā laikā.

Apmācies

Pielāgojiet krāsu balansu uzņemšanai mākoņainā laikā.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat uzņemt fotoattēlu, neturot tālruni rokās. Izmantojiet o funkciju,

lai uzņemtu paportretus vai grupu fotoattēlus, kur visi var būt redzami fotoattēlā. Varat

arī izmantot taimeri, lai fotografēšanas laikā izvairītos no kameras drebēšanas.

Ieslēgts (10 sekundes)

Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotoattēla uzņemšanai.

Ieslēgts (2 sekundes)

Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotoattēla uzņemšanai.

Izslēgt

Fotoattēls tiek uzņemts, tiklīdz piesitat kameras ekrānam.

Koordinātu pievienošana

Pievienojiet fotoattēliem etiķetes ar informāciju par to uzņemšanas vietu.

Ieslēgt

Kad koordinātu pievienošanas funkcija ir ieslēgta, fotoattēliem uzņemšanas laikā tiek pievienota

informācija par aptuvenu ģeogrāfisko atrašanās vietu. Lai izmantotu koordinātu pievienošanas

funkciju, izvēlnē Iestatījumi ir jāiespējo atrašanās vietas funkcijas. Lai fotoattēlam pievienotu

ģeogrāfiskās atzīmes, pirms fotoattēla uzņemšanas ir jānosaka atrašanās vieta. Jūsu atrašanās vieta

ir noteikta, kad kameras ekrānā tiek parādīts simbols . Kad ierīce meklē jūsu pozīciju, ir redzams

simbols .

Izslēgt

Ja koordinātu pievienošanas funkcija ir izslēgta, nevarat skatīt fotoattēla uzņemšanas vietu.

Uzņemšanas metode

Atlasiet fotoattēlu uzņemšanai izmantojamo metodi.

Ekrāna poga

Uzņemiet fotoattēlu, piesitot kameras ekrānā redzamajai pogai. Tiklīdz atlaidīsit pirkstu, tiks uzņemts

fotoattēls.

Uzņemšana ar pieskārienu

Norādiet noteiktu fokusa apgabalu, ar pirkstu pieskaroties kameras ekrānam. Tiklīdz atlaidīsit pirkstu,

tiks uzņemts fotoattēls. Tā varat rīkoties tikai tad, ja fokusa režīmam ir iestatīts pieskāriena fokuss.

Tikai kameras taustiņš

Uzņemiet fotoattēlu, izmantojot tikai ierīces kameras taustiņu. Tiklīdz atlaidīsit

pirkstu, tiks uzņemts fotoattēls.