Sony Xperia E - Videokameras iestatījumi

background image

Videokameras iestatījumi

Videokameras iestatījumu pielāgošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ja videokamera nav izvēlēta, velciet uz .

3

Piesitiet kādai no iestatījumu ikonām, kas atrodas ekrāna kreisajā pusē.

4

Lai parādītu visus iestatījumus, nospiediet .

5

Atlasiet pielāgojamo iestatījumu un pēc tam veiciet izmaiņas.

Videokameras iestatījumu paneļa pielāgošana

1

Kad ir atvērta videokamera, nospiediet , lai parādītu visus iestatījumus.

2

Pieskarieties pārvietojamajam iestatījumam, turiet to un velciet un vajadzīgo

pozīciju.

Ja iestatījums tiek izvilkts ārpus iestatījumu paneļa, izmaiņas tiek atceltas.

68

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Videokameras iestatījumu pārskats

Sižeti

Funkcija Sižeti palīdz ātri iestatīt kameru iepriekš ieprogrammētu sižetu lietošanai

vispārīgās situācijās. Kamera nosaka vairākus atlasītajam sižetam piemērotus

iestatījumus, lai tiktu nodrošināta vislabākā iespējamā videoklipa kvalitāte.

Izslēgt

Funkcija Sižeti ir izslēgta, un videoklipus varat uzņemt manuāli.

Nakts sižets

Ieslēdzot šo iestatījumu, tiek palielināta gaismas sensora jutība. Izmantojiet vidē ar vāju

apgaismojumu. Videoklipi ar objektiem, kas ātri kustas, var būt izplūduši. Turiet kameru stingri vai

izmantojiet atbalstu. Lai uzlabotu videoklipa kvalitāti, izslēdziet nakts režīmu, kad ir pietiekams

apgaismojums.

Sports

Izmantojiet, lai uzņemtu videoklipus ar objektiem, kas ātri kustas. Īss ekspozīcijas laiks mazina

kustīgā objekta izplūšanu attēlā.

Ekspozīcijas vērtība

Šis iestatījums palīdz noteikt gaismas daudzumu uzņemtajā attēlā. Jo lielāka vērtība, jo lielāks

gaismas daudzums.

Baltā balanss

Baltā balansa iestatījums pielāgo krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Automātiski

Automātiski pielāgojiet krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Spožs

Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai siltā apgaismojumā, piemēram, kvēlspuldžu gaismā.

Fluorescējošs

Pielāgojiet krāsu balansu luminiscējošam apgaismojumam.

Dienasgaisma

Pielāgojiet krāsu balansu uzņemšanai ārpus telpām saulainā laikā.

Apmācies

Pielāgojiet krāsu balansu uzņemšanai mākoņainā laikā.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat ierakstīt videoklipus, neturot tālruni rokās. Izmantojiet to, lai

ierakstītu tādus grupas videoklipus, kuros var redzēt visas personas. Taimeri varat arī

izmantot, lai izvairītos no kameras izkustēšanās videoklipu ierakstīšanas laikā.

Ieslēgts (10 sekundes)

Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz videoklipa ierakstīšanas

sākumam.

Ieslēgts (2 sekundes)

Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz videoklipa ierakstīšanas

sākumam.

Izslēgt

Videoklipa ierakstīšana tiek sākta, tiklīdz piesitat kameras ekrānam.

Uzņemšanas metode

Atlasiet video ierakstīšanai izmantojamo metodi.

Ekrāna poga

Ierakstiet video, izmantojot kameras ekrānā redzamo pogu.

Uzņemšana ar pieskārienu

69

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Norādiet noteiktu fokusa apgabalu, ar pirkstu pieskaroties kameras ekrānam.

Tikai kameras taustiņš

Ierakstiet video, izmantojot tikai tālruņa kameras taustiņu.

Mikrofons

Izvēlieties, vai, ierakstot videoklipus, jāieraksta apkārtējā skaņa.

Aizslēga skaņa

Ieslēdziet vai izslēdziet aizslēga skaņu video ierakstīšanas laikā.

70

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.