Sony Xperia E - Videoklipu ierakstīšana

background image

Videoklipu ierakstīšana

Lai ierakstītu videoklipu, izmantojot kameras taustiņu

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ja videokamera nav izvēlēta, velciet uz .

3

Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.

4

Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet kameras taustiņu.

Lai sasniegtu labāko rezultātu, uzņemiet videoklipus ainavas orientācijā.

67

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai ierakstītu videoklipu, piesitot ekrānam

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ja videokamera nav izvēlēta, velciet uz .

3

Lai parādītu visus iestatījumus, nospiediet .

4

Piesitiet Uzņemšanas metode > Uzņemšana ar pieskārienu, ja šī iespēja vēl

nav atlasīta.

5

Piesitiet kameras ekrānam, lai sāktu ierakstīšanu.

6

Piesitiet kameras ekrānam, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

Lai sasniegtu labāko rezultātu, uzņemiet videoklipus ainavas orientācijā.

Videoklipa ierakstīšana, piesitot ekrānā redzamajai pogai

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ja videokamera nav izvēlēta, velciet uz .

3

Lai parādītu visus iestatījumus, nospiediet .

4

Piesitiet Uzņemšanas metode un pēc tam atlasiet Ekrāna poga, ja šī iespēja

vēl nav atlasīta.

5

Pavērsiet kameru pret priekšmetu.

6

Piesitiet , lai sāktu ierakstīšanu.

7

Piesitiet , lai pārtrauktu ierakstīšanu.

Lai sasniegtu labāko rezultātu, uzņemiet videoklipus ainavas orientācijā.

Ierakstīto videoklipu atskaņošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ja videokamera nav atlasīta, velciet uz .

3

Ekrāna apakšdaļā piesitiet sīktēliem.

4

Lai pārlūkotu visus fotoattēlu un video failus, švīkājiet pa kreisi vai pa labi.

Videoklipi ir apzīmēti ar .

5

Piesitiet , lai demonstrētu videoklipu.

6

Lai pārtrauktu videoklipa demonstrēšanu, piesitiet vai .

Varat arī švīkāt sīktēlus no labās puses uz kreiso, lai atrastu demonstrējamo failu.

Ierakstīta videoklipa dzēšana

1

Atrodiet videoklipu, kuru vēlaties dzēst.

2

Piesitiet ekrānam, lai tiktu parādīts objekts .

3

Piesitiet .

4

Piesitiet OK (Labi), lai apstiprinātu.