Sony Xperia E - Google Maps™‎

background image

Google Maps™

Nosakiet savu pašreizējo atrašanās vietu, skatiet reālo satiksmes situāciju un

saņemiet detalizētas norādes nokļūšanai galamērķī. Pirms ceļojuma kartes var

lejupielādēt un saglabāt atmiņas kartē, lai nerastos augstas viesabonēšanas

izmaksas.

Lai izmantotu lietotni Google Maps™, nepieciešams savienojums ar internetu. Veidojot

savienojumu ar internetu no tālruņa, var tikt piemērota maksa par datu pārraidi. Lai iegūtu

97

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla operatoru. Lietotne Google Maps™ var nebūt pieejama

visos tirgos, valstīs vai reģionos.

Google Maps™ izmantošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Kartes.

Ja vēlaties izmantot pakalpojumu Google Maps™, ir jāiespējo kāda no atrašanās vietas

metodēm, kas ir pieejamas izvēlnē Iestatījumi > Atrašanās vietu pakalpojumi.

Plašāka informācija par Google Maps™

Ja izmantojat Google Maps™, nospiediet , pēc tam piesitiet Palīdzība.

Draugu atrašanās vietu skatīšana, izmantojot Google Latitude™

Pievienojieties Google Latitude™, lai kartēs skatītu draugu atrašanās vietas un dalītos

ar viņiem ar informāciju par savu atrašanās vietu un citu informāciju.